Bireyin meslek seçme kararı, onun tüm yaşamını etkileyen önemli dönüm noktalarından biridir. Bireyin mesleğe ya da kendisini mesleğe hazırlayan bir programa yönelmesi, bir anda ulaşılabilen bir karar olmayıp yaşam boyu devam eden ve gelişen bir süreci içermektedir. Meslek seçme kararı, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim gibi çeşitli yaş dönemlerine özgü tipik özellikler gösteren bir gelişim örüntüsü izlemekte ve mesleki davranışlar çok küçük yaşlardan başlayarak gelişmektedir. Bu nedenle, çağdaş eğitim sistemi içinde mesleki rehberlik hizmetlerinin bireyin gelişim özelliklerine göre düzenlenerek bir süreklilik içinde verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Mesleki rehberlik çalışmaları; bireyin kişisel özelliklerini, tutumlarını, ilgilerini, yeteneklerini, amaç ve sınırlılıklarını tanıyarak bu özellikleri ile meslekler arasında gerçekçi bir ilişki kurmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bu doğrultuda, okulumuzda yapılan mesleki rehberlik çalışmaları, anaokulundan başlayarak lise mezuniyetine kadar olan süreçte öğrencilerin gelişim dönemlerine göre planlanan bir program çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda ortaokul düzeyinde uygulanan Akademik Benlik Kavramı Ölçeği sonuçları, öğrencinin mesleki gelişimini takip etmeniz için elinize ulaşacak faaliyetlerin ilkidir. Bu çalışmalar, Lise düzeyinde de devam edecek ve öğrenci 12. sınıfa gelene kadar elinize ulaşan çalışmaları bir dosyada topladığınızda öğrencimize ait detaylı bir mesleki gelişim dosyası oluşacaktır. Bu bilgi birikimi öğrencimizin üniversiteye yönlendirilmesinde sağlıklı seçimler yapabilme fırsatını ona sunacaktır. Aşağıdaki tabloda Ortaokul ve Lise düzeyinde yürütülen mesleki rehberlik çalışmaları yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz PDR Koordinatörlüğüne ulaşabilirsiniz.

ORTAOKUL

Öğrencilerin Kendilerini Tanımalarına Yönelik Çalışmalar
“Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” Uygulaması
Sistem ve Meslek Tanıtımı ile İlgili Bilgilendirme Çalışmaları
“Kendimi Tanıyorum, Meslekler Hakkında Düşünüyorum” sunumu
“Geleceğin Meslekleri” semineri

LİSE

Öğrencilerin Kendilerini Tanımalarına Yönelik Çalışmalar
Mesleki Olgunluk Ölçeği
Mesleki Yönelim Envanteri
Kendini Değerlendirme Envanteri
Sistemle İlgili Bilgilendirme Çalışmaları
Ders seçimi ve üniversiteye giriş sistemi hakkında bilgi aktarımı
Meslek-Üniversite Tanıtımlarına Yönelik Çalışmalar
Meslek ve üniversite tanıtım konferansları ve gezileri
“Meslekler Günü” etkinliği
Yazılı ve görsel dokümanlar aracılığıyla üniversite tanıtımları
Yurtdışı Eğitim Fuarı
Üniversite Tanıtım Fuarı
Üniversiteye giriş sınavları sonrası tercih danışmanlığı hizmetleri