“ TED meşalesiyle, modern dünyanın etkin bireylerini yetiştiriyoruz.”
Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Benzersiz kulüp seçeneklerimiz ile amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösterecek olan öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.

Öğrenci kulüplerinin uzmanlaşma alanı olmayıp kulüpte sunulan faaliyeti tanıma ve o alanda ilgi ve yeteneği bulunup bulunmadığını keşfetme olanağı sunduğunu hatırlatmak isteriz. Bu açıdan, öğrencilerimizin daha önce deneyimlemediği, ilgisini çekebilecek ve o alanda yeteneği olma ihtimali bulunan alanlara yönlenmelerini daha doğru buluyoruz ve velilerimizin, öğrenci kulübü tercihi yaparken öğrencilerimizin bireysel tercihlerine de saygı göstereceklerine inanıyoruz.

“Modern dünyanın etkin bireylerini yetiştirme” misyonu ile hareket eden okulumuz her geçen sene öğrencilerimize daha güzel olanaklar sunmak üzere tüm birimleriyle yoğun bir çaba sergiliyor. Geleceğimize yön verecek olan öğrencilerimizin bizleri akademik alanda olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gururlandıracağına yürekten inanıyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ (Here 2 Help Club)

Sosyal Sorumlu ve Egosu Küçük Kalbi Büyük bireyler olarak yetişen TED Alanya Koleji öğrencileri "Here 2 Help" Sosyal Sorumluluk kulübü ile ağlarını hem ulusal hem de uluslararası boyuta taşıyor.

APPLE KULÜBÜ (Apple Club)

Ülkemizin en ileri teknolojili Apple Eğitim Teknolojisi Laboratuvarlarından birisi olma özelliğini taşıyan Laboratuvarımızda öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri, Dijital Kitap Yazımı, Uygulama Yazılımı, Görsel Sanatlar, Müzik Prodüksiyon, WEB Tasarım ve Medya Tasarım gibi alanlardaki yaratıcılıklarını ileri seviyeye taşımaları hedeflenmektedir.

BİLİMSEL PROJELER VE DENEY KULÜBÜ (Scientific Projects and Club)

Bilimsel projeler ve deney kulübümüz ile öğrencilerimizin bilimsel süreç ışığında deney, gözlem yöntemiyle yaparak ve yaşayarak öğrenecekleri metotları günlük hayatta da kullanarak içselleştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri başarılı projelerle ulusal ve uluslararası bilim yarışmalarına katılmaktadırlar.

“TALUF (TED Alanya Koleji Ulusal Forumu)”

TED Alanya Koleji Ulusal Forumuu, lise öğrencilerinin belli komiteler içinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varacakları ve vardıkları sonucu forum içinde sunacakları bir etkinliktir. Katılımcıların tartışacakları konular, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunları olacaktır. Alanya’de düzenlenen bu forum, takım kurma çalışmaları, komite çalışmaları, genel kurul aşamalarını içermektedir. Her komitenin kendi konusu olup, forumun çalışma dili Türkçe’dir. 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin ülkemiz ve dünyamızdaki güncel konular hakkında farkındalık kazanması ve sorunlara ortak çözümler üretebilme yetilerinin gelişmesi amacıyla düzenlenen etkinliğimize ülkemizin önde gelen okullarının öğrencileri katılmaktadır.

ORKESTRA KULÜBÜ (Orchestra Club)

Evrensel sanat içinde vazgeçilmez olan müzik enstrümanları ile ilgili temel bilgiler doğrultusunda öğrencilerin enstrüman becerisi kazanmaları, parçalara solo enstrüman olarak eşlik edebilmeleri hedeflenmektedir. Orkestra kulübü öğrencilerimiz belli bir seviyeye geldikten sonra ulusal müzik yarışmalarında ve okul içi aktivitelerle performanslarını sergilerler.

ULUSLARARASI MATEMATİK KULÜBÜ (International Math Club)

Yaşamla başlayan ve evrensel bir dil olan matematiğin, yaşamın her alanında ve anında dolaylı ya da doğrudan kullanıldığını öğrencilerimizin fark etmelerine yardım edilmesi ve Waterloo, Purple Comet ve The Math League gibi Uluslararası Matematik yarışmalarında öğrencilerimizin matematiğe farklı bir açıdan bakmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

RESİM KULÜBÜ (Art Club)

Öğrencilerimizin farklı teknik ve malzemeler kullanarak el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken aynı zamanda sanat akımlarını inceleyerek eleştirel bakabilme ve yorumlayabilme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

MUN KULÜBÜ (Model United Nations Club)

Model Birleşmiş Milletler (MUN), Birleşmiş Milletler Örgütü konferanslarının simülasyonu niteliğinde olan, çocuk ve insan haklarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir organizasyondur. MUN çerçevesinde, öğrencilerimiz temsil ettikleri ülkelerin sözcülüğü görevini üstlenir ve bu konuda ortak dil olan İngilizce'yi kullanarak sunum yaparlar. Bu konferanslara katılan her bir öğrenci, değişik ülkeler hakkında araştırmalar yapmış, İ̇ngilizcesini geliştirmiş, uluslararası sorunlar üzerine düşünmüş ve çözüm önerileri üretmek için çabalamış olur. TED Alanya Koleji Lise öğrencileri her yıl yurtiçi ve yurt dışı Model Birleşmiş Milletler organizasyonlarına katılmaktadırlar.

ALMANCA KULÜBÜ (German Club)

Almanca kulübümüzde özellikle öğrencilerimizin konuşma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Yıllık planımızda ki konularla bağlantılı olarak kısa film, tiyatro, sunum gibi bir çok öğretici ve eğlenceli aktivite gerçekleştirilmektedir.

DESTINATION & IMAGINATION CLUB (HAYAL GÜCÜNE VARIŞ KULÜBÜ)

Uluslararası alanda büyük bir yaratıcılık organizasyonu olan “Destination&Imagination” okul eğitiminin yani sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmaları ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri hedeflenmektedir.