Öğrencilerimizin sağlıklı olması başarılı bir eğitim için en önemli koşuldur. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim yaşamlarını garanti altına almak kadar sağlık güvenceleri de bizler için son derece önemlidir. Okul dönemi, insan yaşamının önemli değişimlerinin gerçekleştiği özel bir dönemdir. Çünkü okul çağı çocukları büyür ve gelişirler. Bu süreçte yaşanan sağlık sorunları bireyin tüm yaşamını etkilediği gibi erken fark edilen büyüme ve gelişme bozukluklarının önüne geçmekte bu dönemde daha kolaydır.

Okullarımızda öğrencilerimizin fiziksel ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Sağlık personelimiz; Doktor ve okul hemşiresinden oluşur. Revirlerimizde acil bir durumda ilk müdahaleyi yapabilmek için gerekli donanım mevcuttur.

Sağlık personelimiz sadece acil durumlarda değil öğrencilerin kendini kötü hissettiği her durumda onlara yardımcı olurlar. Öğrencilerimiz revirlere gittiklerinde gerekli önlemler alınır, gerekiyorsa velileri çağrılarak evlerine gönderilirler. Ancak çok acil hastane müdahalesi gerektiren durumlarda öğrenci okul idaresinin bilgisi dahilinde hemşire gözetiminde en yakın hastaneye götürülür, öğrencinin velisine hemen haber verilir.

Revirimizde kronik rahatsızlığı olan öğrenciler saptanarak dikkatle izlenmekte, diyabetli öğrencilerin kan şekeri ve herhangi bir hastalıktan dolayı ilaç kullanması gereken öğrencilerin ilaç saatleri titizlikle takip edilmektedir.

Öğrencilerimiz okul faaliyetlerini sürdürdükleri her türlü mekân ve zamanda kaza ve acil durum tanımlamasına giren tüm hallere karşı acil durum sigortası ile güvence altına alınmıştır.

Birçok boyutu olan okul sağlığı sadece öğrencilerin hastalıklarının tedavisini değil yaşam alanlarındaki hijyenin sağlanmasını da içine almaktadır. Okullarımızda düzenli olarak içme, musluk ve havuz sularından örnekler alınarak kimyasal analiz yapılır.