“TED meşalesiyle, modern dünyanın etkin bireylerini yetiştiriyoruz.”

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Benzersiz kulüp seçeneklerimiz ile amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.
Yıl boyunca faaliyet gösterecek olan öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.

Öğrenci kulüplerinin uzmanlaşma alanı olmayıp kulüpte sunulan faaliyeti tanıma ve o alanda ilgi ve yeteneği bulunup bulunmadığını keşfetme olanağı sunduğunu hatırlatmak isteriz. Bu açıdan, öğrencilerimizin daha önce deneyimlemediği, ilgisini çekebilecek ve o alanda yeteneği olma ihtimali bulunan alanlara yönlenmelerini daha doğru buluyoruz ve velilerimizin, öğrenci kulübü tercihi yaparken öğrencilerimizin bireysel tercihlerine de saygı göstereceklerine inanıyoruz.

“Modern dünyanın etkin bireylerini yetiştirme” misyonu ile hareket eden okulumuz her geçen sene öğrencilerimize daha güzel olanaklar sunmak üzere tüm birimleriyle yoğun bir çaba sergiliyor. Geleceğimize yön verecek olan öğrencilerimizin bizleri akademik alanda olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gururlandıracağına yürekten inanıyoruz.

Eco-School Kulübü (Eco-School Club)

Okulumuzda uygulanan Eko-Okullar Programı ile öğrencilerimize çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Apple Teknoloji Kulübü (Apple Technology Club)

Ülkemizin en ileri teknolojili Apple Eğitim Teknolojisi Laboratuvarlarından birisi olma özelliğini taşıyan Laboratuvarımızda öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri, Dijital Kitap Yazımı, Uygulama Yazılımı, Görsel Sanatlar, Müzik Prodüksiyon, WEB Tasarım ve Medya Tasarım gibi alanlardaki yaratıcılıklarını ileri seviyeye taşımaları hedeflenmektedir.

Genç Kalemler Kulübü (Young Pens Club)

Konulara objektif bakabilmenin doğru karar almada ne kadar önemli olduğundan yola çıkan "Genç Kalemler Kulübü" öğrencilerimize yaratıcı yazma, yorumlama ve konulara eleştirel yaklaşabilme yeteneklerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Uluslararası Matematik Kulübü (International Math Club)

Yaşamla başlayan ve evrensel bir dil olan matematiğin, yaşamın her alanında ve anında dolaylı ya da doğrudan kullanıldığını öğrencilerimizin fark etmelerine yardım edilmesi ve Uluslararası Matematik yarışmalarında öğrencilerimizin matematiğe farklı bir açıdan bakmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Here 2 Help

Sosyal Sorumlu ve Egosu Küçük Kalbi Büyük bireyler olarak yetişen TED Alanya Koleji öğrencileri "Here 2 Help" Sosyal Sorumluluk kulübü ile ağlarını hem ulusal hem de uluslararası boyuta taşıyor.

Bilim Kaşifleri Kulübü (Science Explorers Club)

Bilimsel süreç ışığında deney, gözlem yöntemiyle yaparak ve yaşayarak öğrenecekleri metotları günlük hayatta da kullanarak içselleştirmeleri hedeflenmektedir.

ASPNet Kulübü (ASPNet Club)

ASPnet (Kardeş Okullar Ağı), UNESCO tarafından 1953 yılında kurulan, 181 ülkedeki 10,000’in üzerinde eğitim kurumunun yer aldığı evrensel bir eğitim ağıdır. ASPnet Programı ile öğrencilerimizin Dünya Sorunları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Barış ve İnsan Hakları, Kültürlerarası Öğrenme alanlarında Dünya Çapında Görev almaları hedeflenmektedir.

JMUN Kulübü (Juniour Model United Nations Club)

Model Birleşmiş Milletler (MUN), Birleşmiş Milletler Örgütü konferanslarının simülasyonu niteliğinde olan, çocuk ve insan haklarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir organizasyondur. JMUN çerçevesinde, öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin sözcülüğü görevini üstlenir ve bu konuda İngilizce sunum yapar. Bu konferanslara katılan her bir öğrenci, değişik ülkeler hakkında arastırmalar yapmış, İ̇ngilizcesini geliştirmiş, uluslararası sorunlar üzerine düşünmüş ve çözüm önerileri üretmek için çabalamış olur.

Destination&Imagination Kulübü

Uluslararası alanda büyük bir yaratıcılık organizasyonu olan “Destination&Imagination” okul eğitiminin yani sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmaları ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri hedeflenmektedir.

Cultura TED Kulübü

Öğrencilerimizin Dünya üzerindeki farklı kültürleri tanımaları ve bu kültürler hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları vizyon ve misyonumuzun temellerinde bulunmaktadır. Cultura TED Kulübü ile öğrencilerimizin tek dil İngilizce olarak Dünya kültürlerini detaylı bir şekilde öğrenmeleri ve genel kültürlerini üst seviyeye taşımaları hedeflenmektedir.

Satranç Kulübü (Chess Club)

Öğrencilerimizin olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalarla kendini ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak bireysel yeteneklerini açığa çıkarmaları ve doğru kararlar alabilmeleri hedeflenmektedir.

Koro Kulübü (Chorus Club)

En doğal enstrüman olan insan sesi ile öğrencilerimizin seslerini doğru kullanmayı öğrenmeleri, dünyanın evrensel dili olan müziği okumaları, yazmaları ve icra etmeleri hedeflenmektedir.

Müzik Kulübü (Music Club)

Evrensel sanat içinde vazgeçilmez olan müzik enstrümanları ile ilgili temel bilgiler doğrultusunda öğrencilerin enstrüman becerisi kazanmaları, parçalara solo enstrüman olarak eşlik edebilmeleri hedeflenmektedir.

Resim Kulübü (Art Club)

Öğrencilerimizin farklı teknik ve malzemeler kullanarak el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken aynı zamanda sanat akımlarını inceleyerek eleştirel bakabilme ve yorumlayabilme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Futbol Kulübü (Football Club)

Amaca yönelik sportif oyunlarla bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, temel futbol becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi, dayanıklılığın artırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve postural gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Basketbol Kulübü (Basketball Club)

Amaca yönelik sportif oyunlarla bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, temel basketbol becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi, dayanıklılığın artırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve postural gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Yüzme Kulübü (Swimming Club)

Amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerimizin bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, suda rahat ve estetik hareketlerle kurallı yüzmeyi ve yüzme stillerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Badminton Kulübü (Badminton Club)

Amaca yönelik sportif oyunlarla bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, temel badminton becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi, dayanıklılığın artırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve postural gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.