Okulumuzda birimler arasında K-12 program bütünlüğünü amaçlayan ilkokul öğretmenleri ile birlikte akademik kurul toplantıları gerçekleştirilmektedir. Toplantıların bir basamağını da ilkokula hazırlık çalışmaları oluşturmaktadır. Bu toplantılarda uygulanan yöntemler gözden geçirilmekte, yapılan yeniliklerle öğrencilerimizin gelişim alanları desteklenmeye devam edilmektedir. Okulumuzda ilkokula hazırlık çalışmalarını yürütmek, geliştirmek ve sınıflardaki uygulamalara gerekli desteği sağlamak amacıyla sınıf öğretmenlerinden oluşan bir grup oluşturulmuştur. Tüm sınıf öğretmenlerin katkıları ile çalışmalar yıl boyunca devam etmektedir.
Öğrencilerimizin ilkokula oryantasyon sürecini kolaylaştırmak amacıyla, İlkokul binasının içinde bulunan Atatürk köşeleri, kütüphane, yemekhane, revir vb. yerlere geziler yapılmakta, 1. sınıflara ziyaretlerde bulunulmakta, bazı özel gün ve ortak programlar düzenlenmektedir. Ayrıca ikinci dönem A2 sınıflarında teneffüs uygulamalarına geçilmektedir. İlkokul 1. sınıf öğrencileri zaman zaman A2 gruplarına davet edilerek getirdikleri kitapları okumaları, anılarını paylaşmaları öğrencilerimizin ilkokula geçiş sürecini olumlu yönde desteklemektedir .

A1 ve A2 gruplarında ilkokula hazırlık çalışmaları aşamalı olarak verilmektedir.

A1 SINIFLARI İÇİN İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

A1 gruplarında yaptığımız çalışmalar; serbest çizgi çalışmaları (üç boyutlu çalışmalar) ve düzenli çizgi çalışmalarından (iki boyutlu çalışmalar) oluşmaktadır. Çalışmalarımız önce oyun, müzik, drama, görsel okuma etkinlikleri ve oyuncaklar ile verilmektedir. Öğrencilerin el - göz koordinasyonlarını destekleyici üç boyutlu; çizgi üzerinde yürüme, kumda , farklı zeminlerde parmak takibi, bedenini kullanarak çizgi oluşturma gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kitap tutma, soldan sağa, yukarıdan aşağıya görsel okuma, doğru kalem tutma becerileri de desteklenmektedir. Daha sonra bu çalışmalar basitten zora doğru hazırlanmış etkinlik sayfaları ile verilmektedir. Çalışma kitaplarımız yaptığımız bu çalışmaları pekiştirilmektedir.

SES ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla A1 sınıflarında ses çalışmaları sadece sesli harflerin verilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Her ay programda ses ve okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri yer almaktadır. Ses etkinlikleri oyun, afiş, broşür, sınıf panoları vb, görsel materyaller kullanılarak verilmektedir. Hafta sonu ödevlerimiz ile velilerimizden destek alınmakta, öğrencilerin bu çalışmaları içselleştirmesi amaçlanmaktadır.

ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

Çizgi çalışmalarımız iki aşamadan oluşmaktadır.

Çizgi Çalışmalarına Ön Hazırlık (Üç Boyutlu Çalışmalar)

Eğlenceli oyunlar ve bedensel devinimlerle ile öğrencilerimiz çizgi çalışmalarına geçiş yapmaktadırlar.

Serbest Çizgi Çalışmaları (İki Boyutlu Çalışmalar)

Serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları için ön hazırlık niteliğindedir. Öğretmenler tarafından hazırlanan çizgi ve ses çalışma sayfaları yıl boyunca düzenli aralıklarla sınıflarda uygulanmaktadır. Sınıf öğretmenleri bu çalışmalara pararlel olarak gruplarında ek etkinlikler gerçekleştirmektedirler.

Düzenli Çizgi Çalışmaları

Okuma yazma faaliyetlerinde üzerinde önemle durulması gereken çalışmalardan birisi de düzenli çizgi çalışmalarıdır. Düzenli çizgi çalışmaları ile öğrencilerin yazıya temel oluşturacak çizgileri kavramaları sağlanır. Ayrıca çizgi kitaplarımız ile çalışmalarımız desteklenmektedir. A2 SINIFLARI İÇİN İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda A2 gruplarının okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, A1 gruplarındaki çalışmalarının geliştirilip çeşitlendirilmesinden ve yeni çalışmalardan oluşmaktadır. Çalışmaların planlanma aşamasında ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin görüş ve desteği alınmaktadır. Öğretmenler tarafından hazırlanan ses ve eğik yazıya hazırlık çalışmaları, her yıl güncelleştirilerek düzenli aralıklarla sınıflara dağıtılmaktadır. Ses çalışmalarımız ilkokul müfredatına uygun olarak hazırlanan ses grupları doğrultusunda, tüm seslerin verilmesi ile devam edilmektedir. Ses çalışmalarında görsel okuma, ses farkındalığı, harf tanıma etkinlikleri yapılmaktadır. Ayrıca, sınıf öğretmenlerinin sınıf içlerinde rutin olarak yürüttükleri paylaşım çemberi saatleri (hava durumu, yoklama, duygu, ses ve kavram çalışmaları) mevcut okuma yazma çalışmalarını pekiştirmektedir.

A1 gruplarından başlayıp A2'nin sonuna kadar öğrencilerimizin ses ve çizgi becerilerinin gelişimini yansıtan çalışma örnekleri “Öğrenci Gelişim Dosyaları”nda (Portfolyo) toplanmaktadır. Birinci sınıf öğretmenleri bu dosyaları inceleyerek öğrencilerin gelişimleri hakkında daha detaylı bilgiler edinmektedir.