Ülkemizinen köklü eğitim kurumu olarak bizim nasıl bir okul olduğumuzu, hangi kültürel kimliği taşıdığımızı ve bilimsel-evrensel bağlamda hangi düzeyde yer aldığımızı elbette ürünlerimiz en iyi şekilde ortaya koyar:

Lisemizin seçkin ve köklü kimliğini ve bu paha biçilemez kimliğin çekirdeğindeki 91 yıllık TED kültürünü yansıtan, gerçek bir KOLEJ olarak gerçekleştirdiği tüm akademik, bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler, ulusal ve evrensel standartların üzerindedir.

Lisemiz, ‘Uluslararası Okul’ dahil olmak üzere her alanda öğrencilerimize zengin ve kaliteli seçenekler sunar. Akademik alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da aynı yüksek düzeydedir ve sevgili öğrencilerimizin üniversite yolculuklarında onlara gereksinim duyacakları tüm ders, destek kursu, etüt desteği ve deneme sınavları yerleşkemizde, Milli Eğitim onaylı olarak, deneyimli akademik kadromuz rehberliğinde gerçekleştirilir.

Gerçekleştirdiğimiz ya da iştirak ettiğimiz etkinlikler, bölgemizde ve ülkemizde öncü bir eğitim kurumu olduğumuzu açıkça gösterir ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan kültürel kimliği oluşturur.

Özellikle zincire en son eklenen halka olarak TALUF-2019 (TED Alanya Ulusal Forumu) organizasyonunda çocuklarımızın (hem de sembolik birkaç öğrencimizin değil de lise mevcudumuzun %50’sinin) etkin biçimde rol alışı, eğitsel yaklaşımımızın somut bir göstergesidir.

İngilizce ve Yabancı Diller Alanında…

9. sınıflara uygulanan ve Genel Merkez Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İngilizce Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre öğrencilerimiz kurlara ayrılır. Dinamik bir yapıya sahip İngilizce kur sisteminde Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylı Türk Eğitim Derneği İngilizce müfredatı programı yürütülmektedir.

Bu bağlamda ele alabileceğimiz özgün ve öğrencilerimize gerçek ayrıcalıklar kazandıran niteliklerimiz var. Bunları, sizin farklı buluşmalarda bize yönelttiğiniz sorular üzerinden özetleyebiliriz:

BTEC Nedir?

Açılımı ‘Eğitimsel Mükemmellik’ anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

Öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir.

Uluslararası sınavlar tüm seviyelerde uygulanmakta, öğrencilerimizin İngilizce ve Almanca seviyeleri dünya standardında ve geçerliliğinde sertifikalarla belgelendirilmektedir (Cambridge, SLEP, PLEP, FIT, TOEFL Junior, TOEFL ITP).

İngilizce standardizasyon çalışmaları kapsamında her yıl tüm TED okullarında uygulanan sene sonu değerlendirme sınavı uygulanmaktadır (TED Level Exit Exam).

Model Birleşmiş Milletler Kulübü öğrencilerimiz, MUN Konferanslarına katılarak gelecekte hazırlayacakları CV’lerine katkı sağlamaya başlamaktadır. (MUN – Model United Nations).

ACCESS Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında devlet liseleri 9. sınıf öğrencilerine de 360 saatlik İngilizce dersi verilmektedir. (Türk Eğitim Derneği ile Amerikan Büyükelçiliği’nin ortak ve özgün çalışması).

Öğrencilerimiz Türk Eğitim Derneği Ortak Makale Dergisi olan CommitTED dergisine her yıl düzenli olarak makale, öykü, hikâye ve şiir yazarak katılmakta ve çalışmalarımız bu prestijli yayında yer almaktadır.

ISE-Uluslararası Öğrenci
Değişim Programları kapsamında lise öğrencilerimiz yıl kaybetmeksizin bir akademik yılı Kanada’da okuma ve çift diploma alma hakkına sahiptir(Türk Eğitim Derneği (ISE) Kanada Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol)

Öğrencilerimiz her sene düzenli olarak “URFODU” (Uluslararası Bilim Temelleri Yarışması İngilizce Etabı) “MUN Konferansları” ve “İnternational Day” etkinliklerine mini skeç, parodi, delege sunumları, ve münazara etkinliği ile katılmaktadır. Bu etkinlikler, öğrencilerimizi öğrenmekte oldukları yabancı dile ‘maruz bırakarak’ ilerlemeleri izlememiz ve yeni yönlendirmeler yapmamız için kullandığımız araç ve yöntemlerden sadece birkaçıdır.

Bilim ve Matematik Alanında…

Öğrencilerimiz aldıkları Matematik eğitimi ile uluslararası farklı sınav ve yarışmalara katılırlar. Aldıkları sertifikalarla kendilerini geleceğe hazırlarlar. Üniversite sınavına yönelik yapılan çalışmalarda öğrencilerimize 9. sınıftan başlamak üzere dört yıllık matematik müfredatı kapsamlı bir şekilde artırılmış ders saatleri ile verilir.

ADP ve etüt ile öğrencilerimizin matematik kazanımlarındaki eksik öğrenmeler giderilir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlangıcında somutlaştıracağımız ÜDEP (Üniversite Destek Programı) ile üniversite hazırlığı sürecinde 11 ve 12. sınıflarımıza yeni ve bize özgü olanaklar sunacağız.

Müfredat değişiklikleri, branşında uzman öğretmenlerimiz tarafından takip edilerek yapılacak çalışmalar planlanır.

Öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan etkinliklerle hem akademik hem de hayata hazırlayan bir okuluz.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek bunları eğitim sistemine entegre eden bir anlayışa sahibiz. Derslerimizde interaktif eğitim anlayışımızla öğrencilerimizin gelişimini sağlarız.

Fen Bilimleri Alanında…

Kolejimizde Fen Bilimleri eğitiminin temel nosyonu ‘fen eğitimini erişilebilir ve anlaşılabilir’ hale getirmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin Fen becerilerini ortaya çıkarmak ve ilgi alanlarına göre bir araştırma vizyonu sağlamak, hedeflediğimiz ve başardığımız ayrıntılardır. Aynı zamanda sürdürdüğümüz Matematik eğitimi ile de disiplinler arası işbirliği sağlanır.

Matematik ve Fen disiplinlerini uzlaştırarak gerçekleştirdiğimiz uygulamalar sonucunda öğrencilerimizin araştırma ve muhakeme yetenekleri, hayal güçleri ve soyutlama, kesinlik ve doğruluk algıları gelişir. Bu yüksek düzeyli bir yaklaşımdır.

Aynı yaklaşımla; öğrencilerimizin bilim ve teknik alanındaki yetenekleri desteklenir. Bunun için gelenekselleşen TED Alanya Koleji Bilim-Teknik-Kültür Şenliği etkinliğimiz, araştırma-geliştirme çalışmalarımızın üssü durumundaki Fen Bilimleri laboratuvarımız ve 3D sınıfımız, bizim yürütücü kuvvetlerimizdir.

Fen Bilimleri bağlamında da akademik ve sosyal-kültürel yönden kendini sürekli yenileyen; TED Genel Merkezinin organize ettiği sürekli-programlı online eğitimlerle kendini sürekli geliştiren yüksek kaliteli eğitim kadrosuna sahibiz.

‘Koçluk Sistemi’ Bize Özgü Ayrıcalıklar Sunar Lisemizde uygulanan özgün koçluk sistemi çalışmalarıyla velilerimiz istedikleri her zaman öğretmenlerimize ulaşıp öğrencileriyle ilgili merak ettiklerini sıcağı sıcağına öğrenebilme ayrıcalığına sahiptir.

Bu sayede öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz arasında güçlü bir bağ kurulur. Okulumuzun manevi mirasına sahip çıkacak öğrencilerimizi geleceğe hazırlarız. Sınav çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin her an yanında olan öğretmenlerimiz onlar için güçlü bir motivasyon kaynağı olurlar.

Kendi Çıtamızı Aşmak İçin Kendimizle Yarışırız

Öğrencilerimize de Aynısını Öğütleriz

Ve ‘ONLAR’ Mutlaka Başarırlar!..

Yerel, ulusal ve uluslararası çapta katıldığımız ya da organize ettiğimiz yarışma ve etkinliklerle öğrencilerimizin bilim sevgisini ve çevre duyarlılığını artırıp bu bağlamda özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine ve hayatlarının her aşamasında kendilerine yeni hedefler belirlemelerine olanak sağlarız.

TED Alanya Koleji öğrencileri, okulumuzda aldıkları eğitim ve kültürle; bilimi kılavuz edinen, hoşgörülü, değerlere saygılı, yaşadığı toplumun ve dünyanın gerçeklerine duyarlı, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişirler. Bunun en değerli kanıtı “mezunlarımızdır.”

Siz değerli velilerimiz ya da aday velilerimiz, mezunlarımızın nerelerde olduklarını ve akademik ve sosyal alanda; bilim, kültür, kariyer açısından neler başardıklarını okulumuzun web sitesinden (www.tedalanya.k12.net adresinden) takip edebilirsiniz.

Öğrencilerimizin okulumuzda edindikleri ‘TED aidiyeti’ bilinci, onları sadece eğitim öğretim dönemi süresince değil mezuniyet sonrasında da büyük ve etkin bir ailenin mensubu yapar.

Yüksek Kültürle Donattığımız Öğrencilerimizi Üniversite Yolculuğunda Yalnız Bırakmayız.

ÜDEP (TED Alanya Koleji Üniversite Destek Programı) Öğrencilerimize Bu Çetin Tırmanışta Gerçek Bir Ayrıcalık Sunar…

Buraya kadar sıraladığımız gerçek ayrıcalıklarla birlikte;

Üniversite sınavlarına hazırlık bağlamında YKS çalışmalarını daha da derinleştirme beklentisi içerisinde olan öğrencilerimize bugünün koşulları içerisinde üniversiteye hazırlıkta bize özgü bir destek sistemi olacak ÜDEP’i (TED Alanya Koleji Üniversite Destek Programı’nı) geliştirdik. ÜDEP, konuyla ilgili uzmanların ortak yaklaşımlarıyla ve mevcut YKS sistemine en uygun yapıda oluşturuldu.

ÜDEP’in ana hatlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

ÜDEP programı, 11. sınıf öğrencilerimiz için akademik takvimin başlangıcından 2 hafta önce temel dersler ekseninde başlar. Hafta sonu TYT Matematik kurslarıyla devam eden ÜDEP, 11. sınıf konularının bitiminden (nisan ayından) itibaren tüm dersleri TYT konularını kapsayacak şekilde ilerler.

11. sınıf öğrencilerimiz akademik yılın sona ermesinden itibaren 2 hafta; 12. sınıfa başlamadan önce de 2 hafta olmak üzere, toplamda 4 hafta daha ek ders çalışmasına alınır.

Öğrencilerimiz, 12. sınıf süresince sınav grubu öğrencilerine özel kurguladığımız Matematik Kulübümüz ile hafta içi; cumartesi yarım gün süren etüt programıyla da hafta sonu ÜDEP çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamlarlar.

Son olarak:

Lisemizin hafta içi normal eğitim-öğretiminden ve onun beraberinde gerçekleştirdiğimiz üniversite sınavlarına dönük tüm akademik destek çalışmalarından bütün lise öğrencilerimiz standart olarak yararlanabilmektedir.

Bütün Bunları Bir Okula Sığdırabildiğimiz İçin

TED’de Liseli Olmak Ayrıcalıktır…