TED Alanya Koleji Özel Lisesi Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise statüsündedir. Bu program çerçevesinde; öğrencilerimizin en az bir yabancı dili dünyadaki gelişmeleri yakından izleyebilecekleri düzeyde öğrenmelerini sağlayarak; ilgi, yetenek ve becerilerine göre yüksek öğrenim programlarına katılmalarını sağlayıcı temel akademik alt yapılarının geliştirilmesi hedeflenir.

Ulu Önder M. Kemal Atatürk’ün emanet ettiği ve Cumhuriyetimizle yaşıt sayılabilen TED meşalemizin önderliğinde; ülkesini seven, çalışmayı ve başarmayı ilke edinen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı gençler yetiştirmek okulumuzun ana ilkelerinden birisidir.

Dersliklerimiz ileri eğitim teknolojileri ile donatılmıştır(görsel/işitsel). Bu kapsamda öğrencilerimizin akademik gelişimleri; Yönetim, ÖDM (Ölçme ve Değerlendirme Merkezi), Eğitim Koçları ve PDR tarafından sürekli izlenmekte, öğrenme eksiği bulunan öğrenciler ADP’ye (Akademik Destek Programı) ve Hafta Sonu Kurslarına alınmaktadırlar. Ayrıca öğrenme sürecinin hızlanmasına ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Bilim ve Teknoloji Laboratuvarlarımız, Apple Eğitim Teknolojileri Laboratuvarımız ve 3 Boyutlu Eğitim Laboratuvarımız aracılığıyla öğrencilerimiz desteklenmektedir. Eğitim alt yapımızın ve alanında uzmanlaşmış kadromuzun rehberliğinde öğrencilerimiz, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekli çeşitli bilimsel projelere katılarak başarılar kazanmaktadırlar. TED Alanya Koleji Lise öğrencileri eğitim koçları ve danışman öğretmenler eşliğinde yetenek ve eğilimleri doğrultusunda üniversiteye ve hayata eksiksiz bir şekilde hazırlanmaktadırlar.

TED Alanya Koleji Özel Lisesi öğrencileri hayata geçirdikleri MUN, Duke of Edinburgh, Waterloo Math Exam, Purple Comet, TED Alanya Ulusal Forumu ve Bilim Şenliği gibi sayısız projeyle gördükleri yüksek standartlardaki eğitimlerini ülkemiz ve dünya çapında sertifikalandırmakta ve bu başarılar sayesinde dünya üniversitelerine kabul aşamasında avantajlı bir konuma gelmektedirler.

Belirlenen hedefler doğrultusunda vizyonumuza uygun olarak; öğrencilerimizin akademik zekaları kadar, sosyal zekalarının da geliştirilmesi için kulüp çalışmaları yapılmaktadır. TED merkezli ulusal ve uluslararası gençlik programlarına katılım için planlamalar yapılmakta ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz yapılan uluslararası eğitim anlaşmaları ile çift diploma, değişim programları ve yurt dışındaki üniversitelere sınavsız geçiş hakkı gibi avantajlara sahip olurlar. Öğrencilerimizin vicdani zekalarında sosyal sorumluk algısının gelişmesi için toplumsal sorumluluk projeleri de gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca akademik başarıya odaklı değil, sosyal, sanatla barışık, yaratıcı, üretken, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartacak, geliştirecek resim, heykel, dans, müzik, tiyatro vb. her türlü faaliyeti desteklemektedir.