BİZ,

 

KİMİZ?

Biz, Atatürk’ün kurduğu bir okuluz. Aynı zamanda ülkemizdeki en köklü sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Bu niteliğimiz, göğsümüzdeki en önemli, en değerli ve eşi benzeri olmayan bir madalyondur.

 

NASIL BİR TAKIMIZ?

Türk Eğitim Derneği’nin köklü değerlerinden güç ve destek alan seçkin akademik kadromuzun ve yöneticilerimizin K12 bütünlüğü içinde oluşturduğu ‘güçlü takım’, bize eğitimle ilgili, hayal gücümüzün yettiği her ayrıntıyı planlama, davranışa dönüştürme ve ürün olarak somutlaştırma yeteneği katar.

 

NEYE ODAKLANIRIZ?

Öğrencilerimizin bilim, sanat, spor ve kültür alanında kendi ruhlarını yansıtan özgün eserler oluşturmaları için yeni ve keşfedilmemiş olanaklar yaratırız. Böylelikle onlar keşfederler ve kendilerini gerçekleştirirler.

 

21. YÜZYILIN OKULU OLMAK…

Dijital dünyanın farkında olan, riskleri ve fırsatları bilen genç bireyler, yeniliğin farkında olan gençler yetiştiririz. Onlar, 21. yüzyılın karmaşık ve hızlı değişen dünyasına birer bilgi okuryazarı olarak ayak uydurabilen dünya vatandaşlarıdır. Ortaokulumuz, ulusal kültürünü ve değerlerini bilen, bu kültürü evrensel değerlerle birleştirebilecek; aynı doğrultuda anadil, yabancı dil, tarih kültürüne sahip bireyler yetiştirir.

 

NASIL BİR ULUSLARARASI OKUL?

Ortaokula başlayan öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine “kendi seviyelerine en uygun” sınıflara yerleştirilerek dünya vatandaşı olmanın ilk adımını atarlar. Bunun yanı sıra ise ortaokul eğitimi süresince günlük yaşamda yer alan konular, temel dil bilgisi süreci ve dil yapısına hâkim olmayı sağlamak amacıyla Almanca ikinci yabancı dil olarak verilir. Cambridge ESOL, TOEFL İTP-İBT, TOEFL Jr. ve GOETHE Institut FIT sınavları ile de öğrencilerimizin dil becerileri dünya çapında sertifikalarla belgelenir. Açılımı ‘Eğitimsel Mükemmellik’ anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere'nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel'in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir. Ortaokul BTEC programımız Seviye 1 ve Seviye 2 dersler ile yeni bir dünyanın kapılarını aralamak ve 21. yüzyılı anlamlandırmak için kurgulanır ve öğrencilerimize bu kazanımlar aktarılır. Uluslararası programlarla öğrencilerimizi bir “Dünya Vatandaşı” olmaya adım attırır ve onlara geleceğin meslekleri doğrultusunda kariyer senaryoları hazırlarız.

 

‘SET ÖĞRETMEN’ UYGULAMAMIZ, ÇOK ÖZEL AYRICALIĞIMIZ…

TED Alanya Koleji Özel Ortaokulu ‘set öğretmen uygulaması’ ile çok ayrıcalıklı bir eğitim modeli geliştirmiştir. Bu model ile aynı kuşakta şubeler arasındaki standartları en iyi düzeye eriştiririz (Her şubeye aynı öğretmenin, aynı sayıda girmesini sağlarız.) ve setteki öğretmenlerin kılavuzluğuyla 4 yıllık bir gelişim planı öngörür ve uygularız.

 

GERİ BESLEMENİN OMURGASI OLARAK ‘DENEME SINAVLARIMIZ’…

Ortaokulda ‘Geri Besleme ve Etüt’ sisteminin omurgasını 4. sınıftan 8. sınıfa düzenli yoğunlaşan ‘Deneme Sınavları’ oluşturur. Deneme sınavlarımızın sonuçlarını çok değerli birer tahlil sonucu gibi titizlikle ele alır ve onlara uygun, bir sonraki deneme sınavına kadar sürecek özel gruplarla ve özel içeriklerle gerçekleştiririz.

 

ORTAOKULU İKİ EVRELİ BİR KURGU YAKLAŞIMI İLE ELE ALIŞ…

Ortaokulumuzun 4 yılını sabit bir yaklaşımla değil, çocuklarımızın değişimlerine ve öne çıkan gereksinimlerine bağlı biçimde içeriklendirilmiş, esnek ve 2 ayrı evre biçiminde ele alırız: 5 ve 6. sınıflarımız için sosyal etkinlikler ve yabancı dil açısından özel olarak içeriklendirilen Ortaokul Temel Evresini; 7 ve 8. sınıflarımız için akademik gereksinimlerin değerlendirildiği ve ileri düzey çalışmalar ile liseye hazırlığın öne çıktığı Ortaokul Performans Evresi izler.

 

Ortaokul Temel diye adlandırdığımız basamağın başlangıcında 5. sınıflarımıza yoğun İngilizce eğitimi verilir. Bu alanda gelecek çizgisi oluşturacak Kolejliler kendi ilgi alanlarına göre kulüp seçimini yaparlar. Ortaokul boyunca iç içe olacağı kulüp ve sosyal etkinliklerde İngilizceyi etkin kullanmaya kendini hazırlar çünkü daha yer alacağı birçok uluslararası platform ve proje vardır, kendini uluslararası platformlara, ‘dünya okuluna’ hazırlar.

 

DEKORDAN İÇERİĞE, FARKLI SINIFLAR…

Ortaokul düzeyinde uyguladığımız ‘Öğretmen Dersliği Modeli’, öğrencilerimizin dilediği öğretmenine her an erişebileceği, işlevsel ve pedagojik açıdan son derece verimli bir eğitim-öğretim ortam oluşturur. Her dersliğimiz bu bağlamda özel bir atölye, kütüphane veya laboratuvar niteliğine sahiptir.

 

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMADAN YÜRÜMEK…

Ortaokul Temel ve Ortaokul Performans gruplarımıza hitap eden ‘Üçlü Sarmal Etüt Sistemimiz (Bireysel Takip Sistemi, hafta içi etütleri ve hafta sonu etütleri) ile akademik çalışmalarımızın omurgasını sağlamlaştırırız. Bu katkılar, en verimli ders modeli ve ‘dersi derste öğrenme esası’ ile birleşir ve okulumuzu akademik açıdan ayrıcalıklı kılar.

 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİMİZ ÖĞRENİRKEN, BÜYÜRKEN, GELİŞİRKEN…

Ortaokul düzeyinde Kolejliler, öğrendiklerini net sınırlarla kısıtlamak yerine, farklı bakış açılarına hoşgörüyle yaklaşma kültürü edinirler. Empati becerilerini geliştirirler. Dünyayı siyah beyaz olarak değil, tüm renkleriyle fark ederler ve kendi renklerini cesaretle ortaya koyarak çeşitliğe katkıda bulunurlar.

 

Kolejliler, tüm bu çeşitliliğe kendi ulusal kültür ve değerlerini koruyarak katkı sağlar ve dil öğrenimini, genel kültürün geliştirilmesiyle paralel gerçekleştirir.

 

DİLİMİZ, UFKUMUZU BELİRLER…

Ana dilimiz Türkçe ve edebiyat bağlamında ve K12 bütünlüğü içerisinde özgün bir bibliyografyayı içeren ‘12 Evreli Özgün Okuma Programı’ uygularız. Öğrencilerimizi, akademik öğrenme etkinliklerine mental yönden tam hazır hale getiririz.

 

TED Alanya Koleji'nde “kitap okumak bir gelenektir”. Kitap okumanın boş zamanlarda değil, okumak için ayrılmış özel zamanlarda yapılan bir eylem olduğuna inanırız ve somut davranışa dönüştürürüz. Bu doğrultuda, Türkçe derslerinde bu felsefeyi yaşamla buluştururuz.

 

TED Alanya Koleji, ortaokul düzeyinde öğrencilerimizin ana dil Türkçe kullanım becerilerini üst düzeye taşıyabilmek için ‘özgün yazma programı’ uygularız. Her kademeden öğrencinin ortaokuldan mezun oluncaya dek yazabilecekleri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri türlerle ilgili sınıflandırma çalışması yaparız ve bu çalışmaya uygun, 4 yıl süreli bir yazım pratiği-üretim çalışması sürdürürüz. Dilekçeden öyküye, şiirden günceye çok farklı türlerin uygulamalarını 4 yıllık süreçte ve bir basamaklama mantığıyla gerçekleştiririz. ‘Yazabilen’ çocukların gerçekten okur-yazar olabileceklerine, metinleri ve hayatı daha iyi çözümleyebileceklerine inanırız.

 

 

 

 

NASIL BİR MATEMATİK YAKLAŞIMI?

Biz, Kolejliler, “Matematik ne işe yarar?” sorusuna ne sadece “Matematiğin kendi içinde anlamı vardır!” gibi soyut ne de “Sen farkında olmasan bile her şeyin arkasında matematik vardır” gibi genel geçer bir cevap veririz. Biz, bilimin arkasında ne olduğunu görebilmek ve öğrencilerimizin sezgilerini kontrol edip matematiksel yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleriz. Yanıtlarımızın içini de bu yaklaşım doldurur.

 

Ortaokulun her kademesinde matematik öğretimini gerçekleştirirken değişen çağın zorunlu kıldığı teknolojik uygulamaları derslerimizde etkin biçimde kullanırız. İnteraktif yöntemlerle dersler akışlarını kurgularız ve disiplinler ya da kuşaklar arası kombinasyonlar oluştururuz. Bir dünya okulu olarak sadece Türkçe değil aynı zamanda İngilizce tabanlı online kaynaklarla Matematiksel bilgi adına öğrencilerimizin dünyanın dört bir yanındaki akranları ile aynı bilgi donanımında yetişmelerini sağlarız.

 

Ortaokulun her kademesinde Dünya'nın en önemli ve prestijli Matematik yarışmalarına öğrencilerimizin katılmalarını destekleriz. TED Genel Merkezi'nin hazırlamış olduğu özgün ve piyasada bulunamayan kaynaklarla; buna ek olarak yurt dışından edindiğimiz eğitim-öğretim kaynakları ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlarız.

 

Ortaokul öğrencilerimiz Kanguru ve Gauss Contest sınavlarına hazırlanırken aynı zamanda yabancı ülkelerdeki yaşıtları ile eş zamanlı olarak uluslararası matematik müfredatlarını yüksek standartlarda ve İngilizce olarak takip ederler.

 

BİLİMİN VE BİLİM EĞİTİMİNİN HER ALANINDA…

Ortaokul akademik yapılanmamız, öğrencilerimizin ortaokul sonunda uygulanan ulusal sınav LGS başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası sınavlarda en üst başarı düzeyine erişmelerine yetecek biçimde planlanır, içeriklendirilir, uygulanır ve sürekli yenilenir.

 

BAŞARIMIZI GÖSTEREN SONUÇLAR VE BU BAŞARIYI SÜREKLİ KILANLAR…

Türk Eğitim Derneği’nin 91 yıllık köklü gelenekleri ve Alanya’da geride bıraktığımız 12 yılın istatistikleri açıkça göstermektedir ki ortaokul öğrencilerimiz katıldıkları uluslararası geçerliliği olan tüm yabancı dil sınavlarında çok yüksek ortalamalarla başarılı olmaktadırlar. Bu gerçek ve kanıtlanmış başarı, Kolejlilerin ortaokul boyunca aldığı eğitimin uluslararası dil standartlarının üzerinde gerçekleşiyor olmasının sonucudur. TED Alanya Koleji, bu standardı sürekli yükseltir. İlerlemelerimiz, her yıl Genel Merkezimiz tarafından uygulanan ve tüm öğrencilerimizin katıldığı sınavlarla takip edilir ve gereğinde uluslararası sınavlardan önce uygulanan özel geri besleme çalışmalarıyla (İngilizce destek programlarıyla) pekiştirmeler yapılır.

 

YURT DIŞINA AÇILAN KAPILARIMIZ NELER?

Uluslararası perspektifte öğrenimlerini sürdürmek isteyen öğrencilerimiz, Türk Eğitim Derneği ile Kanada Eğitim Bakanlığı arasındaki özel sözleşmeden yararlanarak Kanada Öğrenci Değişim Programı ile başka bir ülkede, gerçek okul ortamında Kanadalı öğrenci ve öğretmenlerle İngilizcenin ana dil olduğu ve tüm disiplinlerin bir arada olduğu gerçek okul ortamı ve müfredatıyla eğitim alabilirler. Bu deneyim Alanya’da ve bölgemizde TED Alanya Koleji’nin sahip olduğu gerçek bir ayrıcalıktır. TED Alanya Kolejliler, bu tecrübelerinden geri döndüklerinde hiçbir kayıp yaşamazlar ve kendi ulusal müfredatlarına yurt dışı deneyimlerini eklemiş olarak devam ederler.

 

ORTAOKULUMUZDA ULUSLARARASI DENEYİMLER…

Junior Model United Nations (JMUN) platformunda eğitim, ekonomi, sağlık, güvenlik gibi dünya sorunlarını irdeleyip bu sorunlara çözümler üretebilirler. Onlar birer Kolejlidir; oluşturdukları önerilerin bazıları “Birleşmiş Milletler Örgütünde” de ‘önerge’ olarak ele alınır, ‘BM Kararı’ olarak kabul edilir ve hayata geçirilir. Kolejliler, bu eşsiz deneyimle dünyanın değişimine ortak olurlar.

 

YABANCI DİL ÖĞRENİRKEN…

‘İngilizce Drama’ kulübünde öğrenciler izlemiş oldukları müzikalleri, kendi uyarladıkları tiyatro oyunlarını sahnelerler. Böylelikle hem özgüvenleri gelişir hem de kendilerini başkalarının yerine koyarak empati kurmayı öğrenirler. Küçük yaşta kalabalık önünde kendini ifade edebilme ve hitap etme becerileri ön plana çıkar.

 

Her sene gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen “English Day” etkinliğimizle çocuklarımızın İngilizce becerilerini en üst düzeyde, bir tiyatro etkinliğinde sergileyebilmelerine olanak yaratırız. Böylelikle Kolejli çocuklarımız hem dil hem de sahne becerilerini ortaya koyarlar. İngilizce, özellikle bu dille yeni tanışan çocukların kâbusu olmaktan çıkar ve rüyalarının altyazı metnine dönüşür. Kolejimizde bu heyecan verici dönüşüme her yıl heyecanla tanıklık ederiz.