BİLGİSAYAR LABORATUVARLARI:
Öğrencilerin sadece gelecekteki kariyerlerini hazırlamak, akademik becerilerle donatmak yeterli değildir. Onları aynı zamanda çağın getirdiği, getireceği teknolojik becerilerle de donatmak gerekir. 21. yüzyıl becerilerine sahip birey demek; Bilgi Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığına sahip birey demektir. TED Alanya Koleji olarak Bilişim Teknolojilerinde hedefimiz de, her bireyi 21. yüzyıl becerileriyle donanmış birer IT okur yazarı haline getirmektir. Bu nedenle teorik eğitimin yanında pratiğe yönelik uygulamalardan her öğrencinin bire bir olarak yararlanabilmesi amacıyla dersliğimizde, tamamı kablosuz internete bağlı 23 adet “Apple IMAC” bulunmaktadır. Ayrıca Teknoloji dersliğimizde etkileşimli eğitimi gerçekleştirebilmek, öğrenmeyi arttırabilmek amacıyla projeksiyon bulunmaktadır.

Kodlama Çalışmaları:

Teknoloji dersliğinde öğrencilerimiz temel algoritma becerileri ile birlikte programlama öğrenmektedirler. TED Alanya Kolejinde anaokulundan, ortaokula kadar tüm kademelerde programlama eğitimi verilmektedir. MIT Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, çocuklara programlamanın temelini öğretmeyi amaçlayan “Scratch”, küçük yaş grupları için “Scratch JR” ve Microsoft’un geliştirdiği “Kodu Game Lab” yazılımları kullanılmaktadır. Böylece öğrenciler sadece “oyun oynayan” dijital tüketici değil, “oyun programlayan” dijital üretici konumuna gelir. Oyun programlama beceresi kazanmış her birey, kompozisyon oluşturma, planlama, problem çözme, analitik düşünme, empati gibi becerilerini de geliştirmiş olur. Öğrenciler bir yandan dijital araçları etkili kullanabilirken, diğer yandan da bireysel becerileri gelişmiş bireyler haline gelirler.

3D SINIFI:

3D DESTEKLİ EĞİTİM

TED Alanya Koleji öğrencilerine sağladığı dünya standartlarındaki eğitimin kalitesini her geçen gün daha da arttırıyor. En son ve en etkili eğitim trendlerini yakından takip edip öğrencilerine sunan TED Alanya Koleji, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya ve matematik derslerini, 3D sinema teknolojisi kullanılarak hazırlanan görüntülerle öğrencilerine öğretiyor. Eğitim, eğlence ve heyecanın yer aldığı İngilizce ve Türkçeiçerikli eğitim sisteminin, öğrencilerin öğrenme potansiyellerini ve performanslarını en üst seviyeye çıkarması amaçlanıyor.

Neden 3D Eğitim?

Yaratıcı fikirler her gün hayatımızı değiştiriyor. Şimdi artık öğrenciler fizik , kimya , biyoloji , coğrafya ve matematiği 3D sinema teknolojisi ile öğreniyor. Teknoloji de ki son gelişmeler ve eğitim yazılımlarının da bu konuya eğilmesi ile artık bu mümkün. Peki 3D eğitim bize neler sunuyor?

Derse olan ilginin artması

Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde 3D eğitim ile derse olan ilginin %60 seviyesinde arttığı ve 3D derslerin öğrencilerin %99 u tarafından ilgi ile tüm ders boyunca izlendiği ortaya çıkmıştır. Yeniliklere bizden önce ayak uyduran çocuklarımız için bile ilginç olan bu ders deneyimi herkesin bir anda 3D eğitim animasyonlarına odaklanmasıyla derse olan ilgi şaşırtıcı biçimde artıyor.

Heyecan ve motivasyonun artması

3D sinema teknolojisini kullanarak yapılan eğitim içerikleri sayesinde eğlenerek öğrenmenin keyfi yaşanıyor. Güneş sistemini gezegenlerin üstünüze geldiği , solunum sistemini ise oksijenlerin sizin üzerinizden geçerek akciğere girdiği farklı bir eğitim sistemde öğrencilerimizin motivasyonu en üst seviyede olmaktadır.

Görsel animasyonlarla derslerin çok daha rahat anlaşılması

3 boyutlu olarak gördüğümüz adeta içinde yaşadığımız konuların daha kalıcı olması Manyetik alanda 3 boyutlu olan yükün hareketini veya kimyada sigma ve pi bağlarını 3 boyutlu olarak görmek varken neden hala 2 boyutlusunu çizip de bunu öğrencinin hayal etmesi gereksin ki ? DNA ların sınıfın ortasında kurulduğu , kemiklerin üstümüze geldiği dersler hiçbir zaman unutulmayacak.

FEN LABORATUVARLARI:

Bilimsel bilginin katlanarak arttığı, teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla ilerlediği, fen ve teknolojinin etkilerinin yaşamın her alanında belirgin bir şekilde görüldüğü günümüzde, toplumların geleceği açısından fen ve teknoloji eğitiminin anahtar bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu önemden dolayı, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün toplumlar sürekli olarak fen ve teknoloji eğitiminin kalitesini artırma çabasındadır.

Fen Eğitiminin Amaçları

Bilimsel düşünme becerisi kazandırmak
Verilere dayalı yorum yapabilme becerisi kazandırmak
Yaratıcılığı arttırmak
Düşünce gücünü geliştirmek
Günlük hayatı kolaylaştırmak.

Fen Öğretiminde Laboratuvarın Önemi

Kişiyi öğrenmeye güdüler
Özgüveni geliştirir, merakı giderir
Problem çözme becerisini geliştirir
Anlamlı öğrenmeyi sağlar
Psikomotor ve zihinsel becerileri, bunlar ın koordinasyonunu geliştirir Analitik düşünme becerisini arttırır Deney – yorum şeklinde öğrenme yaklaşımı geliştirir Günlük hayat ve fen ilişkisi kurulmasında yardımcı olur Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılar.