BİZ,

-‘Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Programı temelinde PYP (Çocuklar için Uluslar arası Bakalorya Programı içeriği) – P4C (Çocuklar için Felsefe yöntemi)- CLIL (İçerik ve dilin birleştirildiği öğrenme yöntemli eğitim modeli) gibi uluslararası geçerli programlar ışığında oluşturulan karma bir eğitim modeli uygularız.

– Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu tarafından sınav ve mülakatla seçilen lisans mezunu (4 yıllık eğitim fakültesi mezunu) öğretmen kadromuzla iyi bir dünya insanı yetiştirmek için yola çıkarız.

– Çocuklarımıza Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan uluslararası standartlardaki MEB Talim Terbiye Kurulu onaylı TED İngilizce Eğitim Programı”nı beş beceri ile, yaparak ve yaşayarak kazandırırız. Alt yapısını ilkokulumuzda oluşturduğumuz Ortaokul ve lise kademelerimizde ise dünyaca kabul gören ve öğrencilerimizin ufkunu açan BTEC(Eğitimsel Mükemmellik), IGCSE(Uluslar arası Ortaöğretim Diploması) ve Kanada Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Çift Diploma Programlarının uygulandığı, benzersiz yabancı dil eğitimi sunarız. Fark yaratırız.

– Dünyaca ünlü GEMS (Great Explorations in Math and Science) eğitim modeli ile Fen ve Matematik eğitiminde sorgulayan, araştıran ve keşfetmeye yönelten bilim eğitimi anlayışını somutlaştırırız.

– Anaokulu’ndan İlkokul’a geçerken sadece 1.sınıflarımızın kullanımına özel ve onlara uygun dizayn edilmiş yerleşkemiz (kendi bahçeleri ve oyun parkı alanı, yemekhane ve derslikleri) ile hassas bir geçiş sürecini destekler ve fark yaratırız.

– Eğitimdeki yenilikleri uzaktan değil, bilginin merkezinden takip ederiz, ülke içinde ve dışında düzenlenen birçok seminer ve sempozyumlarda sunumlar yaparak aktif katılım gösteririz. Fark yaratırız.

– TED ailesi olarak öğretmen-veli kişisel gelişimlerini “TED Genel Merkezi online eğitim seminerleri” ile hayat boyu öğrenme sürecine dahil oluruz. Fark yaratırız.

– Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanan “Değerler Eğitimi” modüllerinin uygulanmasına destek olan, öğrencilerimizin kişisel ve psikolojik gelişiminin, ilgi alanlarının titizce belirlenmesini ve hayata hazır oluşlarını bireysel olarak takip eden ve bu kapsamda anne-baba gelişimini de destekleyen okul psikoloğumuz ve PDR birimimiz ile bu bağlamda bize özgü bir ayrıcalık sunarız. Fark yaratırız.

– Köklerimizden uzaklaşmamak için Türk gelenek ve göreneklerine göre “Aktif İlkokul” sloganımız kapsamında boş zamanlarımızı ve ders aralarını geleneksel çocuk oyunları ve eğitici oyunlar ile planlayıp, kurgularız. Fark yaratırız.

– Çocuklarımızdaki “zaman yönetimini” desteklemek için tüm kampüsümüzde uygulanan “zilsiz bir eğitim modeli” ile fark yaratırız.

– Koleji kolej yapan tüm alanları bünyesinde bulunduran okulumuz, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ön plana çıkarmak, ilgi ve hobi alanlarının desteklenebilmesi, yaratıcılıklarının geliştirilmesi için;

Özel Kapalı Yüzme Havuzu, Kapalı Basketbol Sahası, STEM&Maker Atölyesi, Kodlama Atölyesi, Dans-Bale Stüdyosu, Tiyatro&Konferans Salonu, Sanat Sokağı, Teknoloji ve Tasarım Atölyesi, (Kapalı-Açık) Tenis Kortu ve Voleybol Sahası, Fen ve Teknoloji Laboratuarları, Futbol Sahası, Apple Teknolojileri ve 3D sınıflarımız ile bölgemizde bir örneği daha olmayan benzersiz kampüsümüzle sadece kentimiz veya bölgemiz için değil, ulusal ve evrensel çapta da eğitim için örnek oluşturur ve fark yaratırız.

– İnsanı insan yapan tüm değerlere sahip olmasını istediğimiz ilkokul öğrencilerimizle sosyal sorumluluk projelerini sıkça yürüttüğümüz ve özgüvenlerini arttırmak için sunum becerilerini geliştirmek amaçlı desteklediğimiz “Açık Sınıf” uygulamalarımız ile fark yaratan bireyler yetiştiririz.

– Sosyal ve Kültürel faaliyetlerimizle ilgili olarak ünite & konu ve tema bazlı kazanımlarımız doğrultusunda; yaparak ve yaşayarak öğrenme modelli bir eğitim metodolojisi ile şehir içi ve şehir dışı gezilerimizi, bilim şenliklerimizi, ulusal ve uluslararası resim ve müzik yarışmalarına etkin katılımımızı, Türkçe ve İngilizce münazara etkinliklerimizi, kulüp etkinliklerimizi her yıl yenileyerek gerçekleştirir ve fark yaratırız.

Bunlar, kökleri 91 yıl öncesine uzayan ülkemizin en köklü ve en seçkin eğitim kurumunun size sunduğu sıra dışı ayrıcalıklardır…

Unutmayalım ki, TED aileler için güven, çocuklar için gelecek, nesilden nesile geçen bir kültürdür. ve TED Diploması bilgi ve deneyimin imzası ve dünya vatandaşlığına açılan kapının anahtarıdır.

TED Eğitimde Fark Yaratır!