TED Alanya Koleji İlkokulunda İngilizce dersleri, Yabancı dil öğreniminde cok önemli olan görsellerle bezenmiş İlkokul İngilizce sokağımızdaki yabancı dil sınıflarında uygulanır. Birinci sınıflarımızda, okumayı kolaylaştıran, okuduğunu ve dinlediğini anlamanın yanı sıra çocuklarımızın temel yazılı anlatım becerilerini kazanmalarında da çok önemli olan Phonics (Ses Eğitimi) verilir. İkinci üçüncü ve dördüncü sınıflarımızda eğitimimiz öğrencilerimizin kitap ve ödevlere boğulmadan, Communicative approach ( İletişimsel yaklaşım ) ,Total Physical Response TPR ( dokunarak öğrenme ) ve diğer alanlarla (fen, matematik, müzik,resim gibi) bağlantı olarak İngilizceyi kullanarak öğretme “Content and Language Integrated Learning” (CLIL) metotları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Çocuklarda kulak dolgunluğu sağlayarak, verilen yönergeleri anlamaları ve uygulamaları, ayrıca zaman içerisinde kendilerini basit cümleler yardımıyla ifade edebilmelerini hedefleyen yaklaşımımız öğrencilere temel dil becerileri kazandırırken bununla birlikte, telaffuz, tonlama, vurgulama gibi konularda da temel dil eğitimi almasını hedefler. Sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

Öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini hedef alan Ted Alanya Koleji İlkokulunda öğrencilerimiz başarılarını 4. Sınıftan itibaren uluslararası geçerliliği olan TOEFL Primary sınavına girerek belgelemektedirler.