Vizyonumuz
Bireysel farklılıklarını ortaya çıkararak, bilginin ve bilgili insan olmanın önemini kavrayabilen, başarma ve kazanma duygusu yerleşmiş, topluma yönelik proje ve çözümler üretebilen, en az bir veya iki yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen bireyleri yetiştiren bir eğitim kurumu olmak.

Misyonumuz
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet'in değerlerine saygılı, ülkesini ve ülkesinin insanını seven, başkalarının haklarına saygılı, değişen ve gelişen dünya koşullarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmektir.