1IGCSE
Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE); dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biridir.

Cambridge IGCSE programı bilgiyi hatırlama, sözlü becerileri kapsayan, problem çözmeye yönelik bir öğrenme sürecidir. Takım çalışması ve araştırma becerilerini de bünyesinde taşıyan yaşamsal önemi olan tüm eğitsel becerileri bütünleştirir. Tüm bu süreçlerin sonunda kazanılan edinimler öğrenciyi, Cambridge As/A Level, Abitur, IB Diploma, Advanced International Certificate gibi yükseköğretim programlarına hazırlar.

IGCSE programı birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel ve genişletilmiş müfredatı içerir. “Temel Müfredat Programı” CORE ( standart düzey) ve “Genişletilmiş Program” EXTENDED (ileri düzey) kapsamındadır. Öğrenciler 10.sınıfın ikinci döneminde ders öğretmeninin yönlendirmesiyle kendi seviyelerine uygun olan sınava girer.
2TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.
3UBDP
TED Okullarında öğretim, öğrenciye göre bireyselleşen, gereksinimleri doğrultusunda şekillenen, öğretmen rehberliği ve teknoloji ile desteklenip izlenen organik bir süreçtir. Süreç, ürün ve içeriğin farklılaştırılması ile oluşturulan öğretim programlarını, ulusal ve uluslararası değer, ölçek ve standartları içerir. Evrensel geçerliliği olan IB programlarının temel amacı uluslararası anlayışa sahip bireyler yetiştirmektir. Uygulamaların uluslararası düzeyde izlenmesi ve yetkilendirilmesi, kurumun öz değerlendirme yapma sürecine destek olmakta ve uygulamalar sürekli güncellenmektedir.

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran UBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır.

UBDP, akademik başarılarının yanında öğrencilerin; öz disiplini gelişmiş, üst düzeyde düşünme becerileri kazanmış, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, değişik kültürleri tanıyan ve anlayan birer “dünya vatandaşı” olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir. Akademik güvenirliliğin ve entellektüel düşüncenin simgesi olan UBDP’ye katılan öğrenciler, dünya çapındaki seçkin üniversiteler ve ülkemizin en iyi üniversiteleri tarafından gururla kabul edilmektedirler.

Geniş kapsamlı ve oldukça yoğun çalışma gerektiren bu programdan mezun olan başarılı öğrencilerimiz, üniversiteye giriş sınavlarında başarı elde etmelerinin yanı sıra diploma derecelerine göre Türkiye’de ve dünya çapındaki iyi üniversitelerde burslu okuma hakkı ve kredi (ders muafiyeti) kazanmaktadırlar. T.C. Hükümeti sadece UB diploması ile yurt içindeki üniversitelere başvurulabilmesine izin vermez. Ancak yurt dışındaki üniversitelere ÖSS’ye girmeden başvuru ve kabul olanağı vardır.
4AP
İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement (AP) programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede AP Programı uygulanmakta ve tanınmaktadır. .

AP Programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkânı sağlar. Özellikle öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

AP derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar hem de üniversiteye başladıklarında bu derslerden muaf olma şansını yakalarlar. Ayrıca çift-anadal programlarında (double major) daha kolay okuyabilirler.
5BTEC
Dünyada 110 ülkede 4 milyonu aşkın öğrenci ile yürütülen BTEC, ülkemizde sadece TED Okullarında uygulanmaktadır. Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerli sertifikaya sahip olmanın yanında, İngiltere’de doğrudan ön lisans (HND) programına kabul olanağına sahiptir.
6BİYP
Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında da diğer programlarımızda olduğu gibi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.

Programın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler, ÖSYS sürecinde, Ulusal Lise Programı’nın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrencilerle, programın Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan öğrenciler ise Ulusal Lise Programı’nın Türkçe-Matematik Bölümünden mezun olan öğrenciler ile aynı haklara sahiptir.

ULUSLARARASI TOEFL SINAVLARI

TOEFL Primary ve Junior sınavları, öğrencilerin iletişim becerilerini, İngilizce ’deki ilerlemelerini ölçmek ve sınav sonrasında edinilen sertifikayla aile ve okula öğrencinin dil edinimi hakkında kapsamlı bir geri dönüt sağlamak amacıyla Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından hazırlanan ve dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır. TOEFL, dünya genelinde 130’dan fazla ülkede İngilizce dilinde eğitim veren yaklaşık 4300 kolej ve üniversite tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri kabul kriteri olarak kullanılır. Ayrıca, dünya genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda TOEFL sınavından alınan iyi bir puanı İngilizce Yeterlilik belgesi olarak kabul eder.

TOEFL, İngilizce eğitim veren bir üniversite, kolej veya enstitüde eğitim yapmak isteyenler için gereklidir. Ayrıca, İngilizce dil bilgisini uluslararası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamak isteyen herkes bu sınavı alabilir. TOEFL puanları,Türkiye,  Avrupa ve Asya’nın büyük bir kısmında, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil 10.000’in üzerinde üniversite ve diğer kurumlar tarafından kabul edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya’daki üniversiteler ile Kanada’daki lisansüstü programları tarafından en çok tercih edilen İngilizce dil sınavıdır.

TED Alanya Kolejinde yoğunlaştırılmış TOEFL eğitimi 4. Sınıftan itibaren başlamakta ve 12. Sınıfa kadar devam etmektedir. Öğrencilerimiz, sınıflarda dinleme, yazma, konuşma ,okuma ve yoğun bir şekilde kelime çalışmaları yapmaktadır. TOEFL   ilkokul 4. Sınıftan başlayan ve 12. Sınıfa kadar devam eden bir sınavlar bütünüdür ve bu sınavlar öğrencilerin yaşlarına göre aşamalı olarak alınmaktadır. Bu sınavlar dizisinin en son basamağı olan TOEFL IBT’nin TED Alanya  Kolejinde  11 ve 12.  sınıfta alınması hedeflenmektedir. Böylece öğrencilerimizin üniversite hazırlık atlama, yurtdışı eğitim programlarına başvuru, vize alım işlemlerinde kolaylık gibi durumlarda uluslararası geçerliliği olan bir sertifika alması sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin ilk ve ortaöğretim  düzeyinde alacakları TOEFL Primary ve TOEFL Junior sınavları  onların, sınavlar bütününün son aşaması olan TOEFL IBT’de başarılı olmalarını çok büyük ölçüde kolaylaştıracak ve öğrencilerimizin uluslararası ölçütlerde İngilizce yeterliliklerinin   görülmesini sağlayacaktır.

 

TOEFL PRIMARY STEP1 &STEP 2 SINAVLARI

İngilizce yeterliliği, geniş bir yelpazedeki eğitsel, kişisel ve profesyonel fırsatlara erişim sağladığı için, dünyanın her yerindeki öğrenciler açısından önemi gitgide artan bir beceridir. Öğrencinin gelişimi açısından, İngilizce ilerlemesinin erken yaşlarda güvenilir yollarla değerlendirilmesi çok önemlidir.

Pazar araştırmaları, özellikle ilköğretim öğrencilerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmış, nesnel bir İngilizce yeterliliği ölçütüne küresel çapta ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Educational Testing Service (ETS), İngilizce öğrenmekte olan ilköğretim öğrencilerinin ihtiyaçları için TOEFL® Primary™ Testini geliştirmiştir. TOEFL Primary, ETS’nin TOEFL ürün ailesine katılan en yeni üyesidir ve öğrencilerin iletişim becerilerini, İngilizce ’deki ilerlemelerini ölçmek ve sınav sonrasında edinilen sertifikayla aile ve okula öğrencinin dil edinimi hakkında kapsamlı bir geri dönüt sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sınavdır.

TED Alanya Kolejinde 4 .sınıftan itibaren TOEFL Primary Step1 & 2 sınavları uygulanmaktadır.

 

TOEFL JUNIOR SINAVI    

 

11+ yaşındaki öğrenciler için tasarlanan TOEFL Junior testleri, öğrencilerin İngilizce dil yeterlilikleri ölçmek için kullanılan  objektif ve güvenilir bir kaynaktır . Zengin bir altyapıya sahip TOEFL Junior testleri öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını belirlemede yardımcı olur. TOEFL Junior, uluslararası CEFR standartlarına eşleştirme yaparak , uluslararası standartlarda öğrencilerin başarısını ölçmek ve İngilizce yeterlilik düzeylerini daha doğru anlamamızı sağlamayı hedeflemiştir.

 

Ayrıca, TOEFL Junior puanları ile öğrenciler Lexile derecesi elde ederler, bu puanla daha kolay, okuma düzeyine uygun kitap seçerek kendilerini geliştirebilirler.

TOEFL Junior testleri, öğrencilerin  eğitim hayatları ile ilgili, doğru kararlar almaya yardımcı olur, başarı için onlara rehberlik eder, elde ettikleri Lexile skoruyla okuma düzeylerini belirler ve  aynı zamanda öğrencilerin İngilizce iletişim becerileri hakkında gerçek fikir verir . TOEFL Junior testi , IBT ve TOEFL ITP değerlendirme serisini de içeren, TOEFL ailesinin bir üyesidir. Amacı, kullanıcılarına, dünya genelinde en çok kullanılan bir dünya markası eşliğinde kendi hedeflerine  uygun kullanabilecekleri , adil, güvenilir ve geçerli bir test sunmaktır.

Dünya genelinde daha iyi İngilizce öğrenebilme beklentilerini karşılayabilmek için oluşturulan TOEFL Junior testleri iki farklı özelliktedir ;

 

TOEFL Junior Standard Test – Okuma, Dinleme ve Dil Formu & Anlamı ölçen;kağıt tabanlı test.

TOEFL Junior Comprehensive Test – Konuşma, Yazma, Dinleme, Okuma ölçen;bilgisayar tabanlı test.

TED Alanya Kolejinde TOEFL Junior sınavları 7. Sınıftan itibaren uygulanmaktadır.

 

TOEFL IBT & ITP SINAVLARI

TOEFL iBT® ve ITP  sınavları, İngilizceyi üniversite seviyesinde kullanma ve anlama yeteneğini ölçer. Öğrencilerimizin akademik görevleri yerine getirirken okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini  ne kadar iyi bir şekilde birleştirdiğini değerlendirir. TOEFL sınavı  diğer İngilizce dil sınavları ile karşılaştırıldığında, öğrencinin diğer adayların önüne geçmesine  yardımcı olan pek çok avantaja sahiptir.

Amerika, Kanada ,Alman ve Fransız üniversitelerine  lisans ve lisans üstü program başvurularında diğer tüm İngilizce dil sınavı sonuçlarının toplamından daha fazla TOEFL puanı gönderilmektedir.Toefl sınavı ülkemizde de  tam ve yarı zamanlı eğitim veren çoğu  özel ve devlet üniversitesinin  hazırlık atlama ya da kur belirlemede resmi olarak kabul ettiği bir sınavdır.

TED Alanya Kolejinde öğrencilerimiz kurlarına göre, 9.sınıftan itibaren 12. Sınıfa kadar  TOEFL ITP&IBT sınavına hazırlanırlar.

 

 

 

KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Türk Eğitim Derneği  Okulları, Türkiye çapındaki tüm TED Kolejlerinde eğitim gören öğrencilerine   Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığıyla  ve Kanada Hükümeti ile özel  bir anlaşma imzalayarak  denkliği garanti altına alınmış olan  kültürlerarası bir  öğrenci değişim programı sunmaktadır.

Öğrencilerimize genç yaşta kendi ayakları üzerinde durabilme ,liderlik becerisi kazanma ,adaptasyon , sorumluluk alma bilincinin oluşması , bilim , sanat , spor ve müzik alanında çalışmalar yapabilme , lise mezuniyetinde çift diploma sahibi olabilme ve Kanada üniversitelerine kolay geçiş olanağı  sağlama gibi sayısız avantajlar sunan bu program,  kısa ve uzun dönemlik değişik sürelerde uygulanabilmektedir.

Türk Eğitim Derneği Okulları Yurtdışı Eğitim Ofisi tarafından yürütülen ve Ted Koleji öğrencilerine  , farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratarak  iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlayan  Kanada uluslararası öğrenci değişim programımızın  detayları aşağıdaki gibidir.

Programın Amacı

TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp, denklik alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir.

Bu Programla TED Okulları Öğrencisi;

– Kanada’da liseye devam edebilir,

– Kanada üniversitelerine başvuruda avantaj sağlayabilir,

– İş hayatına avantajlı adım atabilir.

 

PROGRAMIN AVANTAJLARI NELERDIR?

Öğrencinin Bireysel Kazanımları:

 • Genç yaşta kendi ayakları üzerinde durabilme
 • Liderlik becerisi kazanma
 • Adaptasyon sürecini güvenli bir ortamda geçirme
 • Sorumluluk alma bilincinin oluşması
 • Sanat ve müzik alanında çalışmalar yapabilme
 • Çok çeşitli spor olanaklarına sahip olmak
 • Lise mezuniyetinde çift diploma sahibi olabilme
 • Kanada üniversitelerine kolay geçiş olanağı

 

SUNULAN PROGRAMLAR NELERDIR?

Akademik Ay Programı

TED – Kanada Eğitim Bakanlığı Akademik Ay Programı, öğrencilerin bir ay süreyle Kanada’da lise eğitimi görmelerini, İngilizcelerini geliştirmelerini ve karşılıklı kültür alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Öğrenciler Akademik Ay Programı sayesinde, Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı’na katılıp katılmama kararını daha kolay alabilmektedirler.

 

Tek Dönem Öğrenci Değişim Programı

Öğrenciler Tek Dönem Öğrenci Değişim Programı’na lisenin her yılının 2. döneminde dahil olabilirler. Ancak 12. sınıfın 2. dönemi, Akademik Dönem Programı için önerilmemektedir. Bu program öğrencilerin bir dönem boyunca Kanada’da lise eğitimi görmelerini, İngilizcelerini geliştirmelerini ve karşılıklı kültür alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Öğrenci Kanada’da okuduğu dönemin denkliğini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alarak eğitimine kendi okulunda devam edebilir.

Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı

Öğrenciler Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı’na lisenin her yılında dahil olabilirler. Programa göre, öğrenciler lisenin herhangi bir sınıfında eğitimlerinin bir yılını Kanada’da okuyabilme şansına sahiptirler. Öğrenciler aynı Türkiye’deki gibi liseye devam ederek sınavlara girer ve yıl sonunda karnelerini alırlar. Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı, öğrencilerin sene kaybı olmadan ülkelerine dönmelerine ve kendi ülkelerindeki eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmelerine olanak tanır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 • TED Okullarında 8, 9, 10, 11 veya 12. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yurtdışında bir lisede bir yıl geçirebilecek olgunluğa ve yeterliğe sahip olmak,
 • TOEFL Junior sınavında ve İngilizce mülakatta başarılı olmak.

Bu genel şartların dışında her programın kendi içinde özel şartları vardır.

 

 

YURTDIŞI YAZ OKULU

TED ALANYA KOLEJİ  olarak öğrencilerimizin okulumuzda kazandıkları yabancı dil bilgisini pekiştirmek ve mevcut yabancı dil bilgilerini günlük yaşama aktarmalarına olanak sağlamak üzere her yıl İngiltere’ de yaz okulu uygulaması gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz yaz okuluna 5-12. Sınıf arası yaş grubunda katılabilirler.

 

 

BTEC (BUSINESS AND TECHNOLOGY EDUCATION COUNCIL) PROGRAMI

 

TED Alanya Koleji Ortaokulu ve Lisesinde BTEC (Business and Technology Education Council) Programı

BTEC Programı Hakkında Genel Bilgi

Öğrencilerimizin ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerle ilgili temel düzeyde yeterlik kazanmaları önemlidir. Bu bilinçle, TED öğrencilerine üniversite ve iş hayatında uluslararası düzeyde kabul gören Business and Technology Education Council (BTEC) programlarını sunmaktadır. Açılımı “Eğitimsel Mükemmellik” anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in uyguladığı BTEC programı, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren bir eğitim programıdır.

Merkezi İngiltere olan BTEC programları 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. BTEC Programlarına kayıtlı 4 milyon öğrenci bulunmaktadır. Türkiye’de BTEC programları ilk kez TED Ankara Koleji’nde 2014 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

 

BTEC programları başta İngiltere olmak üzere, uluslararası alanda üniversiteler, işverenler ve profesyonel iş dünyası tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir. Öğrenciler, BTEC programları ile uluslararası geçerliliği olan “Performans Bildirim”, “Yeterlik”, “Sertifika” ve “Diploma” belgelerini edinmektedir. Öğrenenlerin elde ettiği bu belgelerin geçerliliğinde zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. BTEC belgeleri 100’den fazla ülkede, 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında, Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversitelerinde tanınmakta ve her yıl ortalama 1,5 milyon öğrenci BTEC belgesi almaya hak kazanmaktadır.

 

BTEC Programlarının Amacı ve Genel Hedefleri

BTEC programları, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren bir eğitim anlayışıdır. Amacı, mevcut eğitim sistemini uygulama odaklı ve pratiğe yönelik modern bir eğitim modeli ile desteklemektir.

BTEC programları ile öğrencilerin:

Araştırma

Yaratıcı Düşünme

İnovasyon

Girişimcilik

Eleştirel Düşünme

Problem Çözme

Bireysel Öğrenme

Özgün Ürün Oluşturma

İşbirliği

Esneklik ve Uyum

Planlama

Sunum

İletişim

Risk Alma

Öz Değerlendirme

Öz Yönetim

İş Alanına Özgü becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

 

Programın Paydaşları

BTEC programları Türk Eğitim Derneği Okulları’nda Pearson ile imzalanan protokol çerçevesinde uygulanmaktadır.

 

TED Alanya Kolejinde  BTEC:

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu onaylı olup okulumuzda sunulacak olan BTEC dersleri:

– 7. Sınıf Medya Okuryazarlığı dersi kapsamında “BTEC Seviye 1 Sosyal Medya Programı (Level 1 Award in Social Media)”:

BTEC 1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Programı, öğrencilere sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan bir programdır. “Sosyal Medya Yeterlik Belgesi” kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler (eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kapsamaktadır.

Sosyal medya belgesi alan öğrenciler bu programı tamamladıklarında:

Eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenmektedir.

İzledikleri filmler, diziler, reklamlar, takip ettikleri bilgisayar oyunları, internet sitelerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu öğrenmektedir.

Medya iletilerini çözümleyebilmektedir.

Geleceğin mesleklerinden biri olan ve bugün bile ihtiyacın çok arttığı “Sosyal Medya Uzmanlığı” alanında belge sahibi olabilmektedir.

– 9. Sınıf “BTEC Seviye 2 Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı (BTEC Level 2 in Certification Information Technologies)”:

BTEC 2. Seviye Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı, öğrencilere bilgi teknolojileri alanında eğitim vermeyi amaçlayan bir programdır.

Bu programı tamamlayan öğrenciler “BTEC Bilgi Teknolojileri Uzmanlık Belgesi” alacaklar ve Oxford Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi gibi üniversitelere başvuru sürecinde avantaj sahibi olacaklardır. Bunun yanı sıra iş bulma imkânlarını kolaylaştırıcı, mesleki eğitimlerini destekleyici ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri (eleştirel düşünme, yaratıcılık, bilgi teknolojilerini kullanma, esneklik ve uyum vb.) kazanma fırsatı yakalayacaklardır.

Bilgi teknolojileri öğrencileri bu programın diplomasını aldıklarında:

 1. Hitap edilen hedef kitleye uygun bir şekilde iletişim kurmayı,
 2. Bilişim teknolojileri endüstrisini ve sektördeki iş olanaklarını,
 3. Farklı bilişim teknolojileri araçlarını kullanmayı,
 4. Teknolojik ürün tasarımı yapmayı,
 5. İletişim, üretim, programlama tekniklerini kullanabilecekleri yazılımları kullanmayı öğreneceklerdir.

BTEC Diplomasını tanıyan üniversiteler hangileridir?

BTEC Diplomasını tanıyan üniversitelerin listesine ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz https://degreecoursefinder.pearson.com/