Kalite ve Strateji Geliştirme Birimi, kurumsal gelişmeyi sağlamak amacıyla Strateji Geliştirme ve Hizmet içi Eğitim, Kalite Yönetimi başlıkları altında faaliyetlerini yürütmektedir.

Kurumda yürütülen çalışmalara, Kalite Yönetim Sistemine ve Genel Müdürlük tarafından ön görülen konulara ilişkin araştırmaların yapılarak raporlaştırılması, gerekli durumlarda araştırma kapsamında kitapçık, broşür vb. hazırlanması Kalite ve Strateji Geliştirme Bölümünün faaliyet alanı kapsamında yer almaktadır.

Strateji Geliştirme ve Hizmet İçi Eğitim Strateji Geliştirme kapsamında; Kurumun Stratejik Planında yer alan hedeflerin Kurumun Kalite Politikasını doğrular nitelikte olması, hedeflere ulaşılması için geliştirilecek stratejilerin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilerek raporlandırılması çalışmaları yürütülmektedir.

Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri kapsamında; kurum çalışanlarının, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve çalışanları kurumsal uygulamalardaki değişimler hakkında bilgilendirmek üzere ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimler planlanmakta, uygulanmakta ve değerlendirilerek raporlandırılmaktadır. Ayrıca, kurumda yeni göreve başlayan ve görev değişikliği olanlara yönelik oryantasyon ve Tamamlama Eğitimi ile ilgili planlama, uygulama ve değerlendirme çalışmaları İnsan Kaynakları ile koordineli olarak yürütülmektedir.

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında; tüm kurum faaliyetlerinin TS-EN-ISO 9001:2008 standardına uygun nitelikte yürütülmesi amacıyla kısım ve bölümlerdeki Kalite Sorumluları ile koordineli olarak çalışmaların takibi yapılmaktadır. Ayrıca, KYS Dokümanlarının dağıtımı, revizyonu, iptali, kayıtların saklanması işlemleri gerçekleştirilmektedir. KYS dokümanlarının yer aldığı Elektronik Doküman Yönetim Sisteminin güncellenmesi, ihtiyaçlara göre değişiklikler yapılması, vb. konularda Teknoloji ve Bilişim Sistemleri Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmektedir.