Bireyleri birbirinden ayıran pek çok farklı özellik vardır. En basit tanımıyla öğrenme öğretme sürecinin, öğretmenin belli bilgileri aktarması, öğrencilerin de bu bilgileri edilgin bir biçimde almasıdır. TED Alanya Koleji'nde, aktif öğrenme tekniği ile hem hayata, hem bir üst sınıfa birey yetiştirilir. Bu teknikte, akademik başarının yanı sıra öğrenme isteği, okuma alışkanlığı, başkalarıyla birlikte çalışma, özsaygı, liderlik, paylaşma, işbirliği yapma gibi destekleyici unsurlar kazandırılır. TED Okullarında çağdaş dünyayla rekabet edecek gençler yetişir. Aynı zamanda toplumsal sorumluluk duygusunun oluşmasına yardımcı olunur. Ekip içinde çalışma, belli bir grubu temsil edebilme yeteneği geliştirilir. Sorun çözebilen, okul işleyişine aktif katılabilen öğrenciler yetiştirilir. Yeni müfredat programı ışığında motivasyonlarını arttırmak, ezbercilikten uzak yaratıcılığını kullanarak çalışmalarını düzenleyecek sorumluluk öğretilir. Kendine güven, duyarlılık, zihinsel dürüstlük (karakter eğitimi) yetenekleri kazandırılır.

Ödev sorumluluğunun amacına uygun gerçekleşmesinde etkili çalışmalar yapılır. Öğrencilerin bilimsel araştırma becerisi gelişir ve bireysel gelişmeleri göz önünde bulundurulur. Paylaşmak istedikleri çalışmaları, ulusal ve uluslararası boyuttaki projeler ve etkinliklerle sergilemeleri sağlanır. Proje çalışmalarında amacımız eleştiren, analitik düşünen bireyler yetiştirmek, bu projelerde gözlem ve inceleme yapmalarına olanak sağlamaktır.

TED Alanya Koleji Yabancı Dil eğitim programı kapsamında anaokuldan liseye birbirini tamamlayıcı bir anlayışla yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrenci kazanımlarında anaokuldan liseye kadar tüm kademelerde belirlenen hedeflere uygun planlamalar yapılır.Öğrencilerimizin yabancı dil eğitiminde hedeflenen kazanımları günlük yaşama aktarabilmeleri, temel hedeflerimizden birini oluşturur. Farklı bir dil yoluyla öğrencilerimizin kültürel alt yapılarının geliştirilmesi için de çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerimiz dünya insanı olma yolunda ulusal ve uluslar arası projelere katılarak öğrendiklerine eleştirel yaklaşabilme, analitik düşünebilme, araştırma yapabilme, birey –takım olarak çalışabilme ve yazılı-sözlü iletişim kurabilme alanlarında kendilerini dünya standartlarında geliştirme olanağı yakalarlar. TED Alanya Koleji Öğrencilerine kendi anadilinin dışında iki yabancı dili, İngilizce ve Almanca’yı işler bir dil olarak öğretmeyi amaçlar. İlkokul 3.sınıftan itibaren CAMBRIDGE sınavlarına katılan öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri uluslar arası standartlardaki ölçme-değerlendirme araçları ile belgelendiriliyor.

Hizmet içi eğitim çalışmalarımız hem yıllık deneyim ve birimlerin aktarıldığı TED Genel Merkezi'nin yönlendirmesi hem de okulumuzun bulunduğu sosyal ve kültürel çevre dikkate alınarak yapılmaktadır.