TED Alanya Koleji Ortaokulunda, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirme amacı çerçevesinde olmak üzere: Eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrenciler; bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan sosyal, sportif ve kültürel aktivite olanakları ile de ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda da yeteneklerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlayıcı araç gereçler ve sınıf içi teknolojileri ile donatılmış öğretmen dersliği uygulamasıyla da öğrencilerimizin akademik gelişimleri desteklenir.

Uluslararası standartlardaki Bilim ve Teknoloji Laboratuvarları, Apple Eğitim Teknolojileri Laboratuvarı ve 3 Boyutlu Eğitim Teknolojileri Sınıfı aracılığı ile yapılan pekiştirme çalışmalarımızla, merak ederek keşfetmenin yanında neden sonuç ilişkisi kurma güdüleri geliştirilerek öğrencilerimizin çeşitli proje çalışmalarında görev almaları sağlanır. Akademik yeterlilikleri ve öğrenme süreçleri; ulusal ve uluslararası projeler, portfolyo dosyaları, ödevler, hazır bulunuşluk, kazanım ölçme ve klasik sınavlar gibi çeşitli ölçme değerlendirme araçlarıyla izlenir. Sınavlar sonrasında Yönetim, Psikolojik Danışmanlar, Ölçme Değerlendirme Merkezi ve ÖĞRENCİ KOÇU tarafından gereken değerlendirmeler yapılır. ÖĞRENCİ KOÇU olan öğretmen her hafta öğrenci ile gündemli bir grup görüşmesi yapar. Süreçte ÖĞRENCİ KOÇU tarafından veliler telefonla aranarak bilgilendirilir. Bunun yanı sıra ÖĞRENCİ KOÇLARI PDR ile birlikte öğrenci gruplarıyla toplantı yapar ve önleyici, iyileştirici çalışmalar planlanır. Değerlendirmeler sonrasında öğrenme eksiği bulunan öğrenciler hafta sonu kursuna veya ADP’ ye (Akademik Destek Programına) yönlendirilir. Yapılan bu çalışmalar Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı olan TEOG Sınavları’na hazırlık sürecinde TED Alanya Koleji öğrencilerini avantajlı kılmaktadır.

TEOG sınavlarına hazırlık çalışmalarımız için tıklayınız.

Yabancı dil eğitim sistemimiz dünya insanı olma yolunda ilerleyen öğrencilerimizin küresel anlamda söz sahibi olmasını ve kendilerini uluslararası platformlarda ifade edebilen bireyler olmasını hedeflemektedir. TED Okullarında uygulanan Yabancı dil eğitim sistemi öğrencileri sosyal ve kültürel becerileri yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayarak ve onlara günlük, mesleki ve akademik yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel yabancı dil bilgi ve becerileri, sınıf içi ve dışı yaptıkları eğlenceli etkinliklerle dil öğrenimini sevdirerek kazandıran temel amaçlar üzerine kurulmuştur. Bu amaçlarımıza uygun olarak oluşturulmuş Yabancı Dil öğretim katındaki özel dersliklerimizde, Apple Eğitim Teknolojileri Laboratuvarımızda ve 3 Boyutlu Eğitim Teknolojisi Laboratuvarımızda öğrencilerimiz, bilgi teknolojilerinden yararlanarak blog ve online eğitim çalışmalarını da yürütmektedirler. Derslerimizin yanı sıra, uygulanan blog ve online eğitim ile, tüm kademelerde ve süreçlerde verilen yabancı dil öğreniminin kazanıma dönüştürülmesi algısının sezgisel yolla günlük hayata yaklaştırılabilmesi sağlanmaktadır.

Yabancı dil eğitimimiz hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğrencilerimizin akademik zekalarıyla birlikte sosyal zekalarının da geliştirilmesi için çeşitli kulüp çalışmaları, ulusal ve uluslararası projeler ve sosyal etkinlikler düzenlenir. Öğrencilerimizin sosyal duyarlılıklarını geliştirebilmek için sosyal sorumluluk projeleri planlanır ve uygulanır. Kendini tanıma ve birey olma sürecine ilk adımını atan bu yaş grubu öğrencilerimizin, sosyal etkinlikler aracılığı ile yetenek ve becerilerinin de zenginleşmesi sağlanır. Okulumuzda öğrencilerimizin otokontrol yönetim algılarının geliştirilmesi amacı ile zilsiz eğitim yapılır. Dönem sonunda öğrencilerin bir üst öğretim kurumuna akademik ve sosyal anlamda (Lise) hazır gitmeleri amaçlanır.

Okulumuzda uygulanan ulusal ve uluslararası proje çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.