ÇOCUĞUN EĞİTİMİNDE SEVGİ VE KARARLILIĞIN ÖNEMİ

Okul öncesi dönemde çocuk, sözle anlatılanlarla değil gözlemleriyle öğrendiği için, bu dönemin eğitiminde yetişkinin doğru model olması çok önemlidir. Anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkilerde sevgi en önemli faktördür. Sevginin cömertçe verildiği, bireyler arasında karşılıklı anlayış, güven ve saygının bulunduğu aile ortamları, çocuğun sağlıklı gelişimi için olduğu kadar, toplumsal kurallara kolaylıkla uyum sağlayabilmesi içinde uygun deneyim ortamlarıdır. Çocuk, anne-babasının eğitim konusunda aldıkları ortak kararlar ve buna uygun pekiştirici tutumlar ile yetişkinlere ve kendisine güvenmeyi öğrenir. Toplum hayatının temel davranışları olan yemek, uyku, temizlik gibi ilk alışkanlıklarını da yine yetişkinlerin kararlı tutumuyla başarıyla kazanır.

Anne-babanın, çocuğun eğitimi konusunda anlaşamadığı, birinin evet dediğine diğerinin hayır dediği, ailedeki yakın akrabalarında farklı tutumları ve değişik görüşleri ile daha da karmaşıklaştırdıkları aile ortamlarında yetişen çocukların, ne kendi güçlerinin sınırlarını bilmeleri ne de neyi yapıp yapamayacakları hakkında doğru karar verebilmeleri pek mümkün olmaz.
Disiplin, çocuğa istenilen davranış ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini denetlemesini sağlamaktır. Disiplin dıştan gelen bir zorlamayla olmaz. Önemli olan, içselleşmiş bir sorumluluk duygusunun oluşturulmasıdır. Sorumluluk duygusunun oluşumunda çocuğa verilen otonomi( kendi kendini yönetme) fırsatlarıyla, davranışlarının sonuçlarıyla baş başa bırakma yolunu seçme büyük önem taşır. Bunun için öncelikle çocuğa küçük yaştan itibaren yaşına, yeteneğine ve cinsiyetine uygun görevler vererek GÜVEN duygusunun pekiştirilmesine çalışılmalıdır. Çocuğa sorumluluk bilinci aşılarken öncelikle bazı kurallara uyması ve ilk temel alışkanlıkları kazanması gerekir. Örneğin, okulöncesi dönemde kendi başına yemek yemeyi, kendi yatağında uyumayı, dişlerini fırçalamayı ve oyuncaklarını toplamayı öğrenmeyen bir çocuktan okula başladığında verilen ödevi alıp evde yapma sorumluluğu kolay kolay gelişemez.

SEVGİSİZ DİSİPLİN BAŞKALDIRIYI; DİSİPLİNSİZ SEVGİ İSE BAŞIBOŞLUĞU BERABERİNDE GETİRİR!