Eğitim programımız; çocuklarımızın bireyselliklerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri duygusal ve bilişsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlayarak çocukları bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır. Okulumuzda; zekanın birden çok faktörü olduğu gerçeği üzerinde çalışan Howard GARDNER’ın “Çoklu Zeka Teoresi” nden geliştirilmiş olan “Aktif Öğrenme Modeli” ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temelinde High-Scope, Montessori, Quebec, Gymboree, Reggio Emilia , Gems, PYP , Waldorf Okulları Program Yaklaşımı, Scamper ve Proje Tabanlı Eğitim yaklaşımlarından, okulumuzun mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlarına göre uygun görülen bölümler ışığında karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir. 36-72 aylık çocukların (4,5,6 yaş gruplarının) tamamı düşünülerek, Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu işbirliği ile eğitim programı hazırlanmaktadır.

Hazırlanan eğitim programı Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu tarafından sınav ve mülakatla seçilen okul öncesi öğretmenliği bölümü Lisans mezun olan öğretmenler tarafından yürütülmektedir.

Okul öncesi eğitim döneminde; çocuklarımızın psikomotor, bilişsel, duygusal-sosyal, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini desteklemeye ve geliştirmeye yönelik eğitim-öğretim ortamı hazırlanmıştır. Eğitimimizi; çocuklarımızın sevgi, saygı, işbirliği, yardımlaşma, paylaşma, kaynaşma, sorumluluk duygularının gelişmesine; bireysel farklılıkları dikkate alarak her çocuğu kendi özellikleri ile değerlendirerek okul öncesi eğitim etkinliklerimize çoklu zekâ kuramını da dikkate alarak yaparak-yaşayarak yani çocuklarımızın aktif bir şekilde öğrenmenin içinde oldukları öğrenme metodu ile gerçekleştirmekteyiz.

Okul öncesi eğitim birimi olarak okul öncesi döneminin insan hayatının temeli olduğunun bilincinden yola çıkıp çocuğun eğitiminin çevre ve bilginin etkileşimi olduğu gerçeğiyle; aile, okul, toplum üçgeni içinde gerçekleştirilen ve kişilik temellerinin atıldığı eğitimi, en yüksek standartlarda çocuklarımıza sağlamaktayız.

Okul öncesi eğitim birimi olarak okul öncesi döneminin insan hayatının temeli olduğunun bilincindeyiz.
Çocuklarımızın özel alıcı dönemleri bilinmekte bireysel farklılıkları dikkate alınmaktadır.
Çocuklarımızın ihtiyaçlarına duyarlılık gösterilmektedir.
Eğitimde çocuklarımızın bütünlüğü gözetilmektedir
Çocukların ilgi ve istekleri bilinmekte etkinliklerde çocuklarımızın AKTİF KATILIMI sağlanmaktadır.
Çocukların yetenekleri desteklenmektedir.
Öğrenmeler arasında ilişki kurularak her şeyden öğrenmek metoduna önem verilmektedir
Duyular yoluyla öğrenme ve kendi kendine öğrenme konusu desteklenmektedir
Çocuk merkezli öğrenme için yeterli zaman ve uygun mekan sağlanmaktadır
Kendi kendine disiplinlendirme desteklenmektedir.
Çocuğun eğitimi çevre ve bilginin etkileşimidir. Eğitimimiz “Aile, okul, toplum” üçgeni içinde gerçekleştirilen ve kişilik temellerinin atıldığı bir eğitimdir.

Okuma Yazmaya Hazırlık

Birbirini destekleyen 3 etkinliğimiz bir arada verilebileceği gibi ayrı ayrı kazanımları elde etme amaçlı da verilebilmektedir. Okuma yazmaya hazırlık etkinliği çocuklarımıza masada dik oturmak, kağıtla göz arasındaki mesafeyi doğru ayarlamak, boya kalemlerini baş, işaret ve orta parmakları arasında tutmak, verilen çalışma sayfasını düzenli ve temiz tutma alışkanlıkları kazandırmak; sayı, renk, şekil, yön ve dünyamızla ilgili kazanımları pekiştirici ve ilköğretime hazırlayıcı çizgi çalışmalarına yer verilen bir etkinliktir. Okul öncesi eğitim döneminde Anasınıfı 6 yaş grubu ayrıca ilköğretime hazırlık niteliği de taşımaktadır. Çocuklarımızın ilköğretimde okuma yazmayı öğrenebilmeleri; bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor yönden yeterli olgunluğa ve bu olgunluğa ulaşmak için yeterli deneyim kazanmalarına bağlıdır. Bu nedenle “Okul Öncesi Eğitim”de iyi bir okulun çocuklara katkısı çok büyüktür.