Ulusumuzun geleceğinin çocuklarımız olduğu bilincinde bir kurum olarak çağın değişim sürecini kalite ve verimlilik çabalarıyla yürütmekteyiz. Akıllı bir bilgi avcısı, bilgiyi almakla kalmaz; bilgiyi özümsemenin, kullanmanın da en az o bilgiye ulaşmak kadar değerli olduğunu bilir. Bu nedenledir ki bilgi toplumuna geçişin en önemli tetikleyicilerinden biri olan teknolojik değişimlerin takipçisiyiz.

Bilişim teknolojilerinden eğitim alanında yaralanılabilecek yöntem ve tekniklere, kullanılabilecek materyallere, yeniçağın eğitim ortamlarına uygun olarak donatılmış modern sınıflarımızda yer vermekteyiz. Birey hem kendisi hem de herkestir. Vizyonundan hareketle bizi hedefimize taşıyacak tüm okul paydaşlarımızı, içinde bulunulan çağın gereklerine göre yetiştiriyoruz. Eğitim felsefelerindeki değişimleri, eğitim teknolojilerindeki yenilikleri yakalamak, uyarlamak ve uygulamak için öğretmenlerimize; eğitimdeki kalitemizi daha iyiye taşımak için okul personelimize ve eğitim hayatının en önemli destekçilerinden olan velilerimize seminerler veriyoruz.

İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizce'yi sevdirmek amaçlanmakta ve öğrencilerimizin İngilizce dilini özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya sağlıklı uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yapılarak, programlar geliştirilmektedir.

Ayrıca çağdaş yönetim anlayışının da değişimde ve rekabet ortamında bizlere getirdiği ve getireceği başarıları biliyoruz. Atatürk'ten miras kalan: “Gelecek nesiller Türkiye'nin bağımsızlığını koruyacak, Cumhuriyeti koruyup yükseltecek biçimde yetiştirmelidir.” sözü, 1928 yılında yakılan meşalenin Alanya temsilcisi olan TED Alanya Koleji'nin yetiştirmek istediği ideal yurttaş ve insan modelinin bir ifadesidir. Bu bağlamda öğrencilerimizin duyuşsal, bilişsel, psiko-motor tüm becerilerini ortaya koyabilecek, değiştirecek ve geliştirecek adımlar, gerek okul içi gerekse okul dışı tüm faaliyetlerle desteklenmektedir. Okulumuzdaki her birim, yönünü ulusal değerlerle birlikte evrensel değerlere de dönmüş bireyler yaratmak için uğraş vermektedir. Biz Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Ve bu ülkenin geleceğine inanan herkesin TED Alanya Koleji çatısı altında toplanacağını biliyoruz.