Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak konusunda kararlı olan TED Alanya Koleji , bu amaçla İkinci yabancı dil eğitimine büyük önem vermektedir. . Bir PASH projesi okulu olan TED Alanya Kolejinde 5. Sınıftan itibaren Almanca eğitimine başlayan ortaokul öğrencilerimiz, Avrupa Birliği Dil standartları çerçevesinde (CEFR) A1+ seviyesinde Almanca ile mezun olmaktadır .

Öğrencilerimiz ,Almancadaki seviyelerini bir TELC sınavı merkezi olan okulumuzda ,TELC sınavlarına girerek uluslararası geçerliliği olan ve sertifika ile belgeler. Almanca eğitimlerini kitaplardan çıkararak ileri teknolojiyle donatılmış I-mac bilgisayar laboratuarımızda ve özel dizayn edilen Almanca sınıfımızda alan öğrencilerimiz, ikinci yabancı dili eğlenerek ve keyifle öğrenir .