Okulumuzda verilen Türkçe eğitiminde öğrencilerimizin ana dillerini severek doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri, etkili iletişim kurma becerilerilerini geliştirmeleri, farklı metinleri yorumlayabilmeleri, düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sözlü ve yazılı olmak üzere çeşitli anlatım tekniklerini kullanarak ifade edebilmeleri, Türk ve Dünya edebiyatından çeşitli yazar ve eserleri tanıyarak ulusal kültürümüzü ve duygu birikimimizi evrensel kültür ile sentezlemeleri amaçlanmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimizin Türkçe derslerinde elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri, dil ve edebiyat alanındaki yeteneklerini sergilemeleri amacıyla şiir dinletileri, öykü ve şiir yarışmaları, münazaralar, paneller ve Türkçe tiyatro çalışmaları düzenlenmektedir.