Teknoloji ve Tasarım derslerimizde öğrencilerimize teknolojinin insan hayatındaki önemini kavrayabilme, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler getirebilme, kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyabilme, yaratıcı gücünü kullanarak arkadaşları ile işbirliği içinde iş yapabilme, işi isteyerek, gurur duyarak, zevkle yapabilme becerileri kazandırılmaktadır. Öğrencilerimiz ellerindeki kaynakları değerlendirerek üzerinde çalıştıkları projeleri gerekli araç ve gereçlerle hazırlarken, malzeme ve zamanı da ekonomik olarak kullanmayı öğrenmektedirler.

Okulumuz, yıl boyunca yurt içi ve dışında yapılan yarışmalara öğrencilerimizin katılımı için her türlü desteği sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, görsel sanatlara ilişkin yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını "Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen sergiler aracılığıyla sunmanın heyecanını da yaşamaktadır.

Kazanımlar

Teknoloji-Tasarım dersini tamamlayan öğrencilerimizin;

Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,
Çevresindeki olay ve mekanlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,
Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,
Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,
Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,
Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,
Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,
Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,
Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,
Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.