Çocuklarımızın dil gelişimini destekleyen ve geliştiren etkinliklerle, çocuklarımızın kendilerini rahat ifade etmelerini desteklemek, Türkçeyi doğru kullanmalarına rehberlik etmek, topluluk karşısında anlatım, sunum yeteneği ve kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla çocuklarla birlikte kavram haritaları yapılarak ve cümle tamamlama, bilmecelerle düşünme yetenekleri geliştirerek sebep sonuç ilişkisi kurmaları amaçlanmaktadır. Verilmek istenen kavramları hikâye anlatarak okuyarak dramatize yaptırarak, kavram pekiştirici masal-öykü dinleterek ve izleterek film ve belgeselleri yorumlatarak öğrencilerimizin bu konuda gelişimine katkı sağlanmaktadır.