Amaçlar

Öğrencinin ;

Türk ve dünya müziği konusunda eleştirel düşünme becerisini geliştirme,
Genel müzik kurallarına uymasını sağlama
Türk ve dünya müziklerinin dokusunu ve türlerini ayırması, sınıflandırması
Müziklerdeki yapı (motif, cümle, dönem) özelliklerini ayırması
Türk ve dünya müziklerindeki ton, armoni ve makam özelliklerini ayırması,
Bona, solfej ve dikte yapması, · Çeşitli müzik teknolojisi araçlarını kullanması,
Müzikleri farklı anlatım biçimlerine dönüştürmesi,
Atatürk'ün Türk ve dünya müziğine bakış açısını anlama, kendi bakış açısını geliştirmesi,
Türk Müziği çalgıları ile orkestra çalgılarını, ses ve çalgı topluluklarını ayırması,
Türk ve dünya müzik örneklerini tarih, kültür, beste, besteci, çalgı, seslendirme, dönemin sosyal olayları, bilimsel gelişmeleri ve kişilerini değerlendirmesi.
Müziksel sembolleri anlayarak çalma-söyleme yapmaya yarayan ipuçlarını bulması,
Dinleme kurallarını öğrenme ve bunlara uyması,
Türk ve dünya kültürünü, müzik örneklerini, tarihini, bestelerini, bestecilerini, çalgılarını, dönemin sosyal olaylarını, bilimsel gelişmelerini ve kişilerini sorgulama, eleştirel düşünmesi,
Kuramsal bilgileri kullanarak araştırma yapma ve araştırmayı sunması
Diğer derslerede kazandıkları bilgi ve becerileri müziksel etkinliklere transfer etmesini, sağlamaktır.