Birden fazla yabancı dil bilmek gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. TED Alanya Koleji lisesinde dört dil becerisinin baz alındığı Almanca ders programı, öğrencilerimizin dünyaya bakış açısını , kültürlerarası iletişimi, proje tabanlı öğrenmeyi ve öğrenci merkezli eğitimi desteklemektedir. Öğrencilerimizin, ders içi yapılan aktivitelerin dışında, okul içi ve uluslararası çalışmalarda aktif olmaları, dili etkin kullanmaları amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kazanımlar, Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi Dil Gelişim Dosyası'nda belirlenen ölçütler kapsamında ele alınmış ve öğrencilerin ulusal programda B1 seviyesinde olmaları hedeflenmiştir.

Bir PASH projesi okulu olan TED Alanya Kolejinde konuşma becerisini pekiştirmeye yönelik yapılan dersler sonunda öğrencilerimiz, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT 1- A1 ve FIT 2- A2 sınavlarına girmeye hak kazanır ve dil seviyelerini sertifika ile belgelendirirler.