Amaçlar

Lise Kısmımızdaki tarih derslerimizde amacımız, Ulu Önder Atatürk'ün de işaret ettiği gibi ancak "Geçmişini bilen nesiller geleceğe yön verebilirler" düşüncesinden hareketle hem milli tarihini hem de dünya tarihini iyi bilen, doğru yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda hedeflerimiz,

- Öğrencilerimizde, kendilerini geçmiş nesillerle ve çağdaşlarıyla irtibatlandıran bir ortaklık duygusu uyandırmak,

- Belli bir bilgi birikimi ve yeni araştırma metodları kazandırmak suretiyle öğrencilerimize dünyayı daha iyi tanıma ve toplumda sorumlu bir rol oynama imkanı sağlamak,

- Öğrencilerimize zaman şuuru kazandırmak, hadiselerin ve nesillerin damgasını taşıyan kısa süreli, iktisadi ve sosyal değişmelerin vuku bulduğu orta süreli ve medeniyetlerin oluştuğu uzun süreli zaman anlayışlarını kavratmak,

- Büyük medeniyetler arasındaki münasebetler ağı içerisinde milli tarihin yerini belirlemek suretiyle, milli kimliğin nasıl oluştuğunu kavratmak,

- Onlara, millet varlığının ancak bu kimliğin korunarak sürdürülebileceği, değişme veya çağdaşlaşmanın, mahiyet değiştirme değil, almaya devam etme oluşumunun sürekliliğini devam ettirme anlamına geldiğini, Atatük'ün belirlediği "muasır medeniyet seviyesine ulaşma ve onu geçme" idealinin ancak bu anlayış içinde gerçekleştirilebileceği şuurunu kazandırmaktır.