Amaçlarımız


Amacımız her öğrenciyi sanatçı yapmak değildir; ancak her öğrencinin var olan yaratıcılığını geliştirmek için eşsiz bir araç olan sanatı, görsel sanatlar derslerimiz aracılığıyla kullanmaktır. Bunları yaparken; sanat, pedagoji ve iletişim alanlarında, müfredat programına paralel olarak "disiplinlerarası" sanat eğitimi anlayışını uygulamaktayız. Sanat eğitimi sadece yetenek ve beceri eğitimi değildir. Öğrencilerimize resim yolu ile sanat eserlerine ve her işe karşı artan bir duyarlılık kazandırma girişimidir. Öğrencilerimizi grup çalışmasına yönlendirerek onların ekip çalışması anlayışını geliştirmelerini sağlıyoruz. Sanat ve estetik anlayışı gelişmiş bireylerin "dünya insanı" standartlarına ve kapasitesine ulaşacağına inanıyoruz. Bu inançla öğrencilerimizi geleceğe dönük bilinçli, özgüven sahibi, duyarlı, üretken, estetik donanımı gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İleride hangi meslek, hangi uğraş içine girerlerse girsinler, öğrencilerimizin sanat zekasının farkına varmış, duyarlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak temel amaçlarımızdan biridir.

Derslerimizin içerikleri

Görsel Sanatlar ve Tasarım eğitimleri, resim, heykel, seramik, baskı sanatları gibi güzel sanatların alanlarını kapsarken, aynı zamanda ürün tasarımı, mimarlık, mekan tasarımı, grafik tasarım, medya tasarımı gibi tasarım alanlarının eğitimlerini de kapsamaktadır. Eğitimlerimiz öğrencilerin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre şekillenmektedir. Türkiye'de bu alanlarda lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz için bu sınavlara yönelik eğitimler verilirken, yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz için de portfolyo programımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz hangi ülkede veya hangi üniversitede sanat-tasarım eğitimi görmek isterlerse istesinler okulumuzda edindikleri altyapıyla büyük başarı göstermektedirler.

Portfolyo Tasarımı

Yurtdışındaki üniversitelerin büyük çoğunluğu tasarım ve sanat bölümlerinde eğitim almak isteyen öğrencilerden portfolyolarını sunmalarını istemektedir. Türkiye'de de son zamanlarda bazı okullar bu şekilde öğrenci seçmeye başladı. Bu eğitim programına katılan öğrencilerimiz portfolyosunu hazırlarken nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenerek, sadece portfolyonun içeriğini değil, portfolyosunun sunumu da bir sanat ve tasarım ögesi olarak ele alıyor ve tasarımını yaparak sunumuna hazırlanmış oluyor. Bu programa katılan öğrenciler için özel bir eğitim programı belirleniyor, öğrencilerin girmek istediği üniversitenin beklentilerine göre ve öğrencilerin kendi yeteneklerine göre yönlendirilerek portfolyoları hazırlanıyor.