Amaçlar

Biyoloji derslerimizin temel amacı öğrencilerimizin;

Bilim toplumunu oluşturacak bireyler olarak karşılaştıkları problemlere bilimsel yaklaşımla çözüm bulma alışkanlığını, sağlıklı yaşama bilincini kazanmaları,
Yaşam alanlarındaki diğer canlılarla uyum içinde ve onlara zarar vermeden yaşayabilmelerini,
Biyoloji ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olabilmelerini,
Bilgiye ulaşmak için araştıran ve sorgulayan bireyler olabilmelerini,
Hayata ve geleceğe umutla bakabilen, her türlü şart ve koşulda özgüvenini kaybetmeyen bireyler olabilmelerini,
Bilgi ve becerilerini üretkenlik ile birleştirip yaşadığı toplum içerisinde var olabilmelerini,
Aldığı temel bilgileri günlük yaşantısında kullanabilmelerini ve karşılaştıkları yeni durumlara aktarabilmelerini sağlamaktır.Biyoloji derslerimizde işlenen konular, insan sağlığıyla bağdaştırılarak konuların işlenişi sırasında film, saydam, deney, gezi, gözlem ve projeler ile desteklenerek öğrencilerimizin yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kazanımlar

9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitim- öğretim yılı sonunda aşağıdaki kazanımları elde etmeleri beklenmektedir:

9. Sınıflar :

Öğrencilerimiz, Biyoloji'deki gelişmeleri takip ederek Biyoloji'nin önemini, canlılarla ilgili kavram, yapı ve özellikleri moleküler düzeyde kavrarlar. Doğadaki canlıların çeşitliliğini görerek onlara daha bilinçli yaklaşırlar.

10. Sınıflar :

Öğrencilerimiz, canlılarda meydana gelen enerji metabolizmalarını, canlılığın kaynağı olan güneş enerjisinin canlılara nasıl aktarıldığını ve kullanıldığını, sahip oldukları genetik özelliklerin nedenlerini ve kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını, genetik bozuklukların neden ve sonuçlarını öğrenirler.

11. Sınıflar :


Öğrencilerimiz, ülkemizin biyolojik zenginliklerini tanırlar, çevrelerinde meydana gelen olay ve canlılar arası etkileşimlerin farkına varır ve çevre koruma bilinçlerini geliştirirler.

12. Sınıflar :

Öğrencilerimiz, vücutlarında bulunan organların işleyişini kavrayarak sağlık konusunda bilinçlenirler. Diğer canlılarla kendi vücutları arasındaki yapısal ve işlevsel farklılıkları ayırt edebilirler.