Amaçlar

Öğrencilerimizin beden eğitimi ve sosyal etkinlikler yoluyla bedenen, ruhen ve fikren sağlıklı, vatanını ve milletini seven, dürüst ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin okul içi ve okul dışı serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirebilmeleri, yapıcı ve yaratıcı yeteneklerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

Dersleri kampüs alanında yer alan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, iki adet spor salonu, suni çim kaplı futbol sahası, açık alanda basketbol, işleniş biçimi olarak anlatma - uygulama, öğretmen ve öğrenci merkezli teknikler kullanılmaktadır. Havanın güzel olduğu günlerde öğrencilerimizin güneş ve temiz havadan faydalanmasını sağlamak amacıyla dersler, zaman zaman açık spor alanlarımızda gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzda Beden Eğitimi dersleri her sınıfın yaş durumu, öğrenme düzeyi ve önceden getirdiği birikimleri, sınıf düzeylerine göre öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının yanında, ders için kullanılabilecek spor alanları da göz önüne alınarak planlanır. Öğrencilerin fiziki yapısının geliştirilmesi amaçlanırken, aşırı zorlayıcı çalışmaların yapılmamasına özen gösterilir. Ünitelerde Atatürk ve Spor, Düzen Alıştırmaları, Yüzme, Basketbol, Voleybol, Futbol, Atletizm, Cimnastik, Tenis, Badminton, Halk Oyunları gibi konular işlenir.

Kazanımlar

Hazırlık sınıfları: Fiziksel yapısını tanıması, çevreyi tanıması, kuralları öğrenmesi ve kurallara uyması, büyüklerine saygılı olması, temel becerileri edinebilmesi ve okula aidiyet duygusunun kazandırılması

9. Sınıflar: Temel becerilerinin geliştirilmesi, küçüklerine sevgi ve büyüklerine karşı saygılı olması, sportif yeteneklerinin farkında olmasının sağlanması ve yeteneklerinin geliştirilmesi.

10. Sınıflar: Farkında olduğu sportif yeteneklerinin geliştirilmesi, bireysel hedeflerini belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için çalışması, ayrıca grup içinde yer alabilmesi ve birlik beraberlik duygusunun geliştirilmesi.

11.Sınıflar: Farkında olduğu sportif yeteneklerini gliştirilirken öğrendiklerini arkadaşları ile paylaşabilmesi, karar verebilme becerilerinin geliştirirken liderlik vasfını edinmesi,cesaret duygusunun arttırılırken öz güvenin geliştirilmesi.

12.Sınıflar: Özgüveninin arttırılması ve spor yapma alışkanlığını edinilmesi. Tüm öğrendiklerini yaşamı boyunca kendisine ve toplumun yararına kullanabilmesi