ilgi çağının günlük yaşamımıza getirdiği yenilikler, matematik öğretiminde de bir değişime gereksinim yaratmıştır. Matematikte kavram ve kuralların birbiri ile çok sıkı bir ilişki içinde olması, bir önce öğrenilenin bir sonra öğrenilene taban oluşturması ve öğrenilenlerin örnek ve uygulamalarla desteklenmediği takdirde gittikçe soyutlaşması,bu dersin öğrenciler tarafından zor bir ders olarak algılanmasına neden olmaktadır. Günümüzde birçok öğrenci matematikte başarılı olamayacaklarını düşünerek kaygılanmakta, kendilerine güvenlerini kaybetmekte ve matematiğe karşı olumsuz tutum geliştirmektedirler.

Bu gerçekler doğrultusunda okulumuzda MEB Matematik Öğretim Programının vizyon, amaç ve yaklaşımına uygun olarak yürütülen çalışmalar ile matematiğin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen ve korkulmayan bir ders haline getirilmesi hedeflenmiştir.

Yeterli zaman, çalışma ve destek ile "Her öğrenci matematiği öğrenebilir" ilkesiyle yürüttüğümüz matematik eğitimi çalışmalarımız sayesinde öğrencilerimizin matematiğin günlük yaşamımızdaki yerinin farkına varıp, gücünü ve faydalarını takdir edebilmelerini hedeflemekteyiz. Örneğin, öğrencilerimiz matematiğin sanat veya mimarlık gibi alanlarla ilişkisinin farkına vardıklarında, matematiğin işlem ve formüllerden oluşan yapısının yanında esnek ve estetik bir yapıya da sahip olduğunu öğrenmektedirler.

Biz biliyoruz ki, öğrencilerimiz kendileri için anlamlı, önemli ve faydalı olan bilgiyi, önceki bilgi ve becerileri ile ilişkilendirerek kendilerine anlamlı gelecek bir şekilde öğrenme eğilimindedirler. Öğrencilerimizin hızla değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, ilgi ve meraklarını artırmak ve onlarda öğrenme isteği yaratmak için;

öğrenme ve öğretme ortamlarımız farklı yöntem-teknik, yaklaşım ve kuramlardan yaralanarak düzenlenmekte; derslerimiz hazırladığımız etkinlik ve çalışma yaprakları ile zenginleştirilerek, daha eğlenceli, somut ve kolay anlaşılır bir şekilde işlenmekte, öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir.