Müzik

Amaçlar

Öğrencinin ;

 • Türk ve dünya müziği konusunda eleştirel düşünme becerisini geliştirme,
 • Genel müzik kurallarına uymasını sağlama
 • Türk ve dünya müziklerinin dokusunu ve türlerini ayırması, sınıflandırması
 • Müziklerdeki yapı (motif, cümle, dönem) özelliklerini ayırması
 • Türk ve dünya müziklerindeki ton, armoni ve makam özelliklerini ayırması,
 • Bona, solfej ve dikte yapması, · Çeşitli müzik teknolojisi araçlarını kullanması,
 • Müzikleri farklı anlatım biçimlerine dönüştürmesi,
 • Atatürk'ün Türk ve dünya müziğine bakış açısını anlama, kendi bakış açısını geliştirmesi,
 • Türk Müziği çalgıları ile orkestra çalgılarını, ses ve çalgı topluluklarını ayırması,
 • Türk ve dünya müzik örneklerini tarih, kültür, beste, besteci, çalgı, seslendirme, dönemin sosyal olayları, bilimsel gelişmeleri ve kişilerini değerlendirmesi.
 • Müziksel sembolleri anlayarak çalma-söyleme yapmaya yarayan ipuçlarını bulması,
 • Dinleme kurallarını öğrenme ve bunlara uyması,
 • Türk ve dünya kültürünü, müzik örneklerini, tarihini, bestelerini, bestecilerini, çalgılarını, dönemin sosyal olaylarını, bilimsel gelişmelerini ve kişilerini sorgulama, eleştirel düşünmesi,
 • Kuramsal bilgileri kullanarak araştırma yapma ve araştırmayı sunması
 • Diğer derslerede kazandıkları bilgi ve becerileri müziksel etkinliklere transfer etmesini, sağlamaktır.

Sosyal Medyada Paylaş!
 • client_1
 • client_3
 • client_4
 • client_5
 • client_6
 • client_6
 • client_4
 • client_5
 • client_6
 • client_6