Okul Öncesi

Okul Öncesi Eğitimde kullanılacak proje yaklaşımları

1)Proje Yaklaşımı
Tam sınıf yada küçük grup çocuk tarafından belirlenen anlamlı, gerçek bir konu üzerinde derinlemesine inceleme yapmaktır. Proje düşünme, .hayal etme, özgünlük demektir. Genel amacı çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmektir. Diğer amacı ise öğretmenlerin problem çözme yeteneklerinin açığa çıkarılmasıdır

2) Gymboree Yaklaşımı
Çocukların yaşamının ilk 3 yılındaki deneyimleri ve ilişkilerinin, gelecekleri üzerinde son derece etkili olduğu düşüncesi ile hareket edilmektedir. Bu yaklaşımda motor ve sosyal beceriler ve 52 benliği gibi ana becerilerinin kazanmalarına yardımcı olarak tam gelişim alanlarına odaklanmaktadır. Programda anne-babalar ve çocukla ilgilenen diğer yetişkinlerin katılımı önemlidir.

3) Reggio Emilia
Bu yaklaşıma göre yalnızca bilişsel değil, duygusal gelişim üzerinde de önemle durulmaktadır. Duygusal belirsizlikler ortadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda çocuk-yetişkin, çocuk-çocuk iletişimine ağırlık veren bir eğitim anlayışı vardır. Reggio eğitimcilerinin “çocuğun yüz dili” adını verdikleri bu görüş çocukların somut yaşantıları sembolik ifadelere dönüştürdükleri bir çok sayıda “dili” ifade etmektedir.

4)Gems
Fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını daha keyifli hale getiren bir yaklaşımdır. Gems programı fen – doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını yaratıcı drama ve müzikle birleştirip programı daha sürükleyici ve eğlenceli hale getirmeyi hedeflemektedir.

5) PYP
Uluslar arası okulların niteliği ve geleceği hakkında geniş çapta ele alınmış olan bir felsefedir.   3–12 yaş öğrenciler için ilgi uyandıran, bağlatılı ve birleştirici nitelikte bir programdır. Hedefi öğrenci merkezli ders işlenisidir.

6)Waldorf Okulları Program Yaklaşımı
Günlük rutin içinde özgür, yaratıcı oyunlar ve değişken etkinliklerle dengeli ve etkili bir okul öncesi programı olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar aşama aşama aile ve ev hayatıyla daha geniş toplum hayatına doğal ve sağlıklı yöntemlerle geçiş yapabileceklerdir.

7) Quebec Education Program
Öğrenmede ana yöntem olarak oyun kullanır. Tüm gelişimlerini destekler, yeterlilikler üzerine odaklanır. Programın temelinde öğretmen becerileri yer alır. Aile katılımını destekler.

TED Okulları Programının Felsefesi

Programın uygulanacağı grubun gelişim düzeyi ve ihtiyaçları temel alınarak program felsefesi belirlenmektedir. Bazı programlar, gelişmeler alanlarla göre bazıları ise program alanları yada temaya göre organize edilmektedir.
Okul öncesi döneme yönelik alanda pek çok program yaklaşımı bulunmaktadır. Bu programlardan sadece birini temel almak uygulamada pek çok sorunu da beraberinde getirecektir. Çünkü programlar geliştirildiği ülkenin eğitim politikalarını ve kültürel özelliklerini de taşımaktadır.

TED Okullarının mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlarına göre uygun görülen bölümler ışığında karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı temelinde TED okulları için yenilikler ve farklı yaklaşımlar getirilerek uygulamaya geçilmiştir.

Facebook'ta paylaş
tedli olmak ayrıcalıktır Ziyaretçi Sayacı